Befaring i Sjursøya industrihavn

Hovedstadsområdet er i vekst, med betydelig utbyggingsaktivitet og flere innbyggere. For å møte befolkning og byggeaktivitetens behov for gods, varer og leveranser, er Oslo Havns mål å utvide gods- og vareimporten med 50 % innen 2030, mens klimautslipp skal reduseres med 85 %. Samtidig har Fjordbyutbyggingen redusert arealet havna har til rådighet. Havnas strategi er dermed å fortsette å benytte sjønære arealer til havnedrift, men bygge i høyden og gjøre driften mer effektiv. Havna er derfor inne i en storstilt omstilling med begrenset areal til bærekraftig vekst og -bydrift.

Men er havnas strategi hensiktsmessig? Eller burde så verdifulle og sjønære arealer heller brukes til byutvikling?

Oslo BOBY inviterer til en «byvandring» i industrihavna på Sjursøya, som i realiteten minner mer om en industriell versjon av Barcode, og befarer den nye godshavna. Vi vil også titte inn i noen av siloene, hallene og skurene, hvor gods omlastes til videre transport.

Deretter tar vi debatten: Er en industrihavn så tett på byens befolkning forenelig med miljøvennlig byutvikling?

Omvisning i havna ved Åsa K. Nes, Eiendomsdirektør Oslo Havn.

Til debatten stiller:
Heidi Neilson, Miljøsjef, Oslo Havn
Philip Mortensen, Spesialrådgiver, Klimaetaten
Hans Petter Johannesen, Utviklingssjef, Skanska Industrial Solutions

Oppmøte ved NorBetong Sjursøya

(Jeg har kopiert over dette fra Oslo BOBY sitt event på FB.)

Legg til ekstern kalender…