Elisabeth Handelsby / 24. august til 6. september 2019

Elisabeth Handelsby (f.1982) er opprinnelig fra Kragerø, men bor og arbeider i Oslo. Hun er utdannet ved Norges Kreative Fagskole og Høgskolen i Oslo og Akershus.

Handelsby har deltatt på flere gruppeutstillinger, og hadde sin første separatutstilling på galleri 69 i Oslo høsten 2014. Hun arbeider med figurative malerier, der hun forsøker å kombinere figurativ realisme med malerisk ekspresjonisme. Hun bruker fotografier som utgangspunkt for maleriene, både bilder hun tar selv og funnet materiale. Under maleprosessen forholder hun seg fritt til fotoreferansen og arbeider ikke mot en satt ide om hvordan det ferdige resultatet skal bli, men mere en følelse hun søker å formidle. Det er en intuitiv prosess der maleriet gjerne er gjennom flere ulike fargefaser og bygges opp og brytes ned igjen flere ganger. Alle disse lagene som males over hverandre er viktige for å skape liv til det ferdige resultatet.

Kontraster i både motiv og fargebruk er viktig for henne, og hun forsøker ofte å få bildene til å balansere mellom det vakre og det urovekkende. Motivkretsen sirkler rundt temaer som identitet, det menneskelige og vårt forhold til verden rundt oss. Hun forsøker å undersøke hvordan vi forholder oss til hverandre, til andre ikke-menneskelige individer, til naturen og klimaet. Hun ser på arbeidene sine som små glimt av historier, der betrakteren kan danne seg sin egen helhet.

Velkommen til vernissage lørdag 24. august kl. 15.00 til 17.00.
Åpningstider ellers: Onsdag til søndag 13.00 til 17.00.
Utstillingen kan oppleves t.o.m. fredag 6. september.

Legg til ekstern kalender…