En stjerne i manntallet - Foredrag ved Johanne Bergkvist og Unn Hovdhaugen

[Bilde]

I 2019 er det 100 år siden de som mottok fattigstøtte fikk stemmerett. Foredraget vil belyse de fattiges rolle i arbeiderbevegelsen og i kampen for den allmenne stemmeretten. Ved kommunevalget i Kristiania i 1916 klaget Arbeiderpartiet til Stortinget på vegne av seks kvinner som var fratatt tatt stemmeretten. Klagen fikk en viktig rolle i den siste delen av kampen for den allmenne stemmeretten ettersom den kom fra de som selv var frarøvet stemmeretten. Først da bestemmelsen ble opphevet i 1919, og fattigdom ikke lenger ble regnet som grunnlag for å suspendere borgeres stemmerett, ble alminnelig stemmerett innført i Norge og et bittert skille i arbeiderklassen opphevet.

Torsdag 5. september kommer historiker Johanne Bergkvist og kulturhistoriker Unn Hovdhaugen ved Oslo byarkiv til Arbeidernes Antikvariat for å fortelle mer om denne historien. De arbeider med en biografi om de seks kvinnene som klaget på at de var fratatt stemmeretten.

Arrangementet er åpent og gratis, men med begrensa plasser. Butikken er åpen både før og etter foredraget.

📚 http://arbant.no

Legg til ekstern kalender…