Seminar Praktisk Grensesetting

[Bilde]

Vi forholder oss til andre mennesker på daglig basis, i jobb og i hverdag, og ofte står vi ovenfor situasjoner der grenser utprøves. Det er menneskelig å teste grenser, ens egne og andres.
I scenekunstbransjen er grensene tidvis enda vagere enn utenfor arbeidssituasjon. Som en del av yrket arbeider vi ofte med intimsituasjoner, kroppslig og emosjonelt, og intensjoner er ikke alltid like forståelig. Så hvordan tar vi eierskap og forholder oss til dem?

Et langt liv i scenekunsten – Nettverk for erfaringsutveksling og kompetanse inviterer i samarbeide med Balansekunst, til seminar med fokus på rettslige, psykologiske, samt praktisk håndtering av grensesetting. Forstå dine rettigheter, bli kjent med situasjoner og reaksjonsmønstre og hvordan de kan håndteres av deg selv og de rundt deg.

På dette seminaret møter du 3 foredragsholdere som hver på sin måte gir deg gode verktøy for å håndtere grensesetting i praksis. Du møter:
Ita O’Brien (UK) / Intimacy Coordinator and Movement
Director for film, television, and theatre.
Hans Marius Graasvold/ NOR, Advokat.
Anja Sletteland/ konfliktanalytiker og forfatter.

Dagsplan:
14.00: Velkommen ved arrangør
14.15 – 15.30: Hans Marius Graasvold: lover og
regler på området
15.30 – 16.15: Anja Sletteland: Grenser til trakassering
16.15 – 17.30: Ita O´Brien: Intimitet i arbeidslivet
17.30: Takk for i dag

Pris: 50 kr

I relasjon til dette seminaret, arrangere vi også workshoppen “Iintimacy On Set Training” med @ita O’Brien (UK), 24.okotober.
www.deltager.no/intimkoorid…

Et langt liv i scenekunsten består av samarbeidspartnerne Musikkteaterforum, Norsk Skuespillersenter, PRODA – Profesjonell Dansetrening CODA Oslo International Dance Festival PRAXIS Oslo og Skuespiller- og danseralliansen

Legg til ekstern kalender…