Åpent møte om universitetets samfunnsrolle

Program
Velkommen ved rektor ved UiO, Svein Stølen

Samtale 1: Akademisk frihet
Universitetene skal bidra til å løse samfunnsutfordringer både ved å utdanne kandidater og utvikle grensesprengende fri forskning. Å vinne fram i konkurransen om tildeling av forskningsmidler er krevende. Det stilles oftere krav om tematisk innretning og internasjonalt samarbeid med både offentlige og private aktører for å utløse forskningsmidler. Kan vi risikere å komme i en situasjon der myndigheter og næringsliv bestemmer for mye over hva det forskes på?

Kristin Clemet, daglig leder i Civita, og var utdannings- og forskningsminister i perioden 2001­–2005
Dag Hessen, professor i biologi ved Universitet i Oslo og forfatter av boken Sannhet til salgs
Kristian Bjørkdahl, postdoktor ved Senter for utvikling og mlijø
*
Samtale 2: Hvilken rolle har universitetet i møte med klimakrisen? *
Den nye klimagenerasjonen kommer til UiO med et ønske om å endre verden til det bedre. Hva er forventet av universitetet i møte med klimakrisen og hvordan vekte miljø og klima opp mot andre utfordringer og hensyn?

Linnea Alexandra Barberini, miljøansvarlig i Studentparlamentet
Svein Stølen, rektor ved Universitetet i Oslo
Elin Lerum Boasson, førsteamanuensis ved Institutt for statsvitenskap
Kjerstin Aukrust, førsteamanuensis i fransk, og initiativtaker til klimaopprop ved Universitetet i Oslo
*
Samtale 3: Kunnskapsskepsis og demokratiutvikling*
Aldri før har en så stor andel av verdens befolkning hatt tilgang til høyere utdanning, og aldri før har tilgangen på kompleks og spesialisert kunnskap vært større. Samtidig utfordres tilliten til vitenskapen. Universitetet i Oslo har en sentral rolle i å bidra til en informert og kritisk offentlighet. Hvordan møte en økende skepsis til forskning og kunnskap? Hvilken rolle bør universitetet ta i demokratiutviklingen?

Irene Halvorsen, sjefredaktør Nationen
Petter Bae Brandtzæg, førsteamanuensis ved Institutt for medier og kommunikasjon
Louisa Olufsen Layne, postdoktor i engelskspråklig litteratur

*Ordstyrer: * Knut Olav Åmås, direktør i Stiftelsen Fritt Ord

Spørsmål fra salen

Legg til ekstern kalender…