Prosessvisning med Det Triste Teateret på Wrap- Den Sørgende Kroppen!

Velkommen til prosessvisning av forprosjektet Den Sørgende Kroppen!

Dato: 17. november / 17:00
Sted: Kunsthuset Wrap / Møllendalsveien 58
Inngang: Gratis

Forprosjektet tar utgangspunkt i dokumentariske scenetekster om sorg. Heller enn å se på sorg bare som en negativ prosess eller følelse, ønsker performancen å hylle kjærligheten. Kjærlighet man for alltid vil eie, selv når personen man elsker ikke er der for deg mere. Annet enn i minnet.

Ut i fra dette vil prosjektet arbeide i det tverrkunstneriske møtepunktet mellom tekst, bevegelse, video, lys og musikk. Målet er å forske i nye utrykk for sorg, som kan gi gjenklang i andre menneskers opplevelse av det å miste noen man er glad i, og alle etterreaksjoner som dette kan medfølge.

Scenekunstnere: Sondre Pettersen, Oscar Udbye, Daniel Rodrigo Nilsen

Prosjektet er støttet av Bergen Kommune, Kulturrådet og Tekstlab Scratch

www.danielrnilsen.com/dettristeteatret

Legg til ekstern kalender…