Ximena Alarcón: Long Distance Improvisation in Real Time

For English, please scroll down!

Lydgalleriet og PARABOL presenterer et fragment av Long Distance Improvisation in Real Time av Ximena Alarcón, en innspilt improvisasjon blant ni colombianske og latinamerikanske innvandrerkvinner bosatt i Oslo, Barcelona og London den 7. mai 2019.

Verket er kuratert i sammenheng med de andre utstillingene på Kunsthall 3.14, Kjersti Sundland: Concepts of O og Rocky Horton: Between Man and Man.

Long Distance Improvisation in Real Time aktiverer et muntlig arkiv med vitnemål fra colombianske kvinner i diaspora. I alle tre byene lytter improvisatørene i hodetelefoner til det samme materialet, men med lokale og tilfeldige aktiveringer. Gjennom improvisasjonen blir synkronisiteter mellom improvisatørenes uttrykk et gestalt for lagdelte, kollektive minner. Stillheter og frakoblinger er en del av internettets og mobiltelefonenes estetikk, og avstandsmediert lytting. Parallelt med migrasjonsprosessen inviterer Long Distance Improvisation in Real Time oss til å lytte til mellomrommene i historisk minne om migrasjon og konflikt.

INTIMAL-prosjektet ble utviklet av Ximena Alarcón ved RITMO Center, Universitetet i Oslo takket være et individuelt Marie Sklodowska Curie-stipend. Den telematiske forestillingen ble støttet av Melahuset og VoxLab, Oslo; PHONOS Foundation (Pompeu Fabra University), Barcelona; Iklectik ArtLab og CRiSAP (University of Arts London), London.

Improvisatører: Anita Ramirez, Calu, Dr. Liliana Rodriguez, Lucia Nikolaia, Manigua, Myriam Ojeda Patiño, Silvia Villalba Martínez, Violeta Ospina, Yamile Calderón Bermúdez. Samarbeidspartnere: Bruna Scott, Janeth Rojas, Lida Franco.


Lydgalleriet and PARABOL presents a fragment of Long Distance Improvisation in Real Time by Ximena Alarcón, a recorded improvisation among nine Colombian and Latin American immigrant women residing in Oslo, Barcelona and London on 7th May, 2019.

The piece is curated in relation to the other exhibitions at Kunsthall 3.14, Kjersti Sundland: Concepts of O og Rocky Horton: Between Man and Man.

Long Distance Improvisation in Real Time activates an oral archive with testimonies of Colombian women in diaspora. In all three cities, the improvisors listen in headphones to the same material, but with local and random activation. Throughout the improvisation, synchronicities between the improvisors’ expressions are fortuitous and appear as a layered collective memory. Silences and disconnections are part of the aesthetics of the Internet and cell phones, and distance-mediated listening. In parallel with the migration process, Long Distance Improvisation in Real Time invites us to listen to intermediate spaces of historical memory of migration and conflict.

The INTIMAL project was developed by Ximena Alarcón at RITMO Center, University of Oslo thanks to a Marie Sklodowska Curie Individual Fellowship. The telematic performance was supported by Melahuset and VoxLab, Oslo; PHONOS Foundation (Pompeu Fabra University), Barcelona; Iklectik ArtLab and CRiSAP (University of Arts London), London.

‍Improvisers: Anita Ramirez, Calu, Dr. Liliana Rodriguez, Lucia Nikolaia, Manigua, Myriam Ojeda Patiño, Silvia Villalba Martínez, Violeta Ospina, Yamile Calderón Bermúdez. Collaborators: Bruna Scott, Janeth Rojas, Lida Franco.