Carnie Cabooze: The Merry Go Down - Blitz Extravaganza 2020

[Bilde]

Carniene er tilbake på Blitz-scenen!

The merry go down broke round, but the show must go on!

Velkommen til en helaften uten like på Blitz! Tivoliet åpner klokken åtte. Besøk våre boder for å teste hell og ferdigheter, spill THE MANIAC’S SHOCKER, sikre deg lodd og kjøp sjangerriktig snop. Leskende drikker fås i baren, uforglemmelige opplevelser serveres fra scenen! Det blir to akter enestående underholdning av 10 ulike artister, fulgt av fest og dans. Ikke gå glipp av dette!

- Dører 20:00
- Cover 200/150,-

Carnie Cabooze er klubben du ikke trodde fantes i virkeligheten. På Cabooze bor det selsomme vesner som inviterer deg inn i sin mørke, absurde og humoristiske verden som blander burlesque, sideshow, live musikk, gameshow og merkelig, merkelig, merkelighet.


Welcome to an evening beyond compare at Blitz! The fairground opens eight o clock. Visit our stands to test your luck and skill, play THE MANIAC’S SHOCKER, pick up lottery tickets and buy genre appropriate snacks. Beverages can be bought in the bar, unforgettable experiences will be delivered on stage! Two acts of excellent entertainment by ten different artists, followed by partying and dancing. Don’t miss it!

- Doors 20:00
- Cover 200/150,-

Carnie Cabooze is the club you didn’t believe is real. Eccentric creatures live here and invite you into their dark, absurd and humoristic world mixing burlesque, sideshow, live music, gameshow and utter weirdness.

Legg til ekstern kalender…