Ikoniske nasjonalsymboler. Trumbull og Wergeland

NY TEMPORÆR UTSTILLING PÅ MUSEET EIDSVOLL 1814

Kunst og politikk stod nær hverandre i revolusjonenes tidsalder. Både i USA og i Norge ble de mest skjellsettende politiske prosessene festet til lerretet og bevart for ettertiden midt i den politiske offentligheten. John Trumbulls The Declaration of Independence i Kongressen og Oscar Wergelands Eidsvold 1814 i Stortinget er ikoniske uttrykk for kampen om nasjonal selvstendighet, demokrati og folkestyre.

For første gang vises skisser av både John Trumbull og Oscar Wergeland i utstillingen «Ikoniske nasjonalsymboler – Trumbull & Wergeland» på museet Eidsvoll 1814. Foruten å vise kunsten, kunstnerne og de avgjørende politiske prosessene de foreviget, gir utstillingen innblikk i den politiske betydning bildene hadde da de ble offentliggjort og helt fram til vår egen tid. Kunst og politikk er fortsatt nært forbundet.

Parallellene mellom Trumbulls og Wergelands bilder er mange, ikke bare kunstnerisk, men også i den politiske bruken av bildene fram mot vår tid.

Velkommen til Eidsvoll 1814. Se utstillingen, og få en guidet tur i Eidsvollsbygningen. Aktiviteter for barn og unge. Kafé. Perfekt for en helgeutflukt, 40 min. reisetid fra Oslo S.

Legg til ekstern kalender…