OKKUPASJONENS FANGER: Teaterforestilling av Einat Weizman og politiske fanger

En av fire palestinere kommer til å sitte i israelsk fengsel. En av fire.

Weizman presenterer mennesker som formidler sine egne historier, med et bredt spekter av politiske og personlige motivasjoner for sin som oftest ikkevoldelige aktivisme.

Okkupasjonens fanger bruker teaterrommet som en åpning inn i fengslenes skjulte avlukker og forsøker å gi en så presis og nøktern beskrivelse som mulig av fangenes forhold og prøvelsene de gjennomgår. Alt materialet bygger på hittil upubliserte vitnesbyrd og fortellinger fra nåværende og tidligere fanger, som aktivt har bidratt med sine hardt ervervede erfaringer i hele den kunstneriske utviklingsprosessen.

Stykket ble av politiske grunner tatt av programmet til Israels største teaterfestival.
Israels høyreradikale kulturminister Miri Regev beskyldte Weizman for ”å forherlige terrorister med blod på hendene”. Denne uttalelsen førte til en bølge av personlige trusler rettet mot Weizman. I solidaritet med henne, og som en protest mot politisk innblanding i kunstnerisk ytringsfrihet valgte både festivalens kunstneriske sjef, og alle forestillingene som var blitt utvalgt, å trekke seg fra festivalen. Kulturministeren har nå lagt ned forbud mot at teatre som mottar statlige midler kan sette opp Okkupasjonens fanger. Etter tung sensur fikk stykket likevel sin uroppsetning i Israel høsten 2019. Den usensurerte versjonen av stykket får sin verdenspremiere på HUMAN internasjonale dokumentarfilmfestival 28. og 29. februar på VEGA Scene, i norsk oversettelse.

Skrevet av Einat Weizman
Oversatt av Marius Kolbenstvedt

Regi: Marius Kolbenstvedt
Kunstnerisk og tematisk konsulent: Vibeke Harper
Konsulenter på scenografi og visuelle elementer: Michiel Jansen (Minerva Art Academy, Groningen, Nederland)
Skuespillere: Terje Ranes, Nora Svalheim, Gisle Hass, Eva-Lotta Sanberg og Terje Skonseng Naudeer, Tuva Hennum og Benjamin Røsler.

Etter premieren fredag 28.02 blir det ettersnakk med:
Einat Weizman, dramatiker
Basel Ghattas, politiker og manusutvikler
Marius Kolbenstvedt, regissør og manusoversetter
Moderator: Vibeke Harper, MOTforestillinger

Om Human International Documentary Film Festival:

HUMAN internasjonale dokumentarfilmfestival er Oslos største dokumentarfilmfestival og byr på norske og internasjonale aktuelle dokumentarer i kombinasjon med debatter, samtaler, seminarer og workshops, kunstutstilling, teater og konserter, med mer. Festivalen består av to konkurranseprogrammer og et mangfoldig filmprogram med fokus på menneskerettigheter og samfunnsspørsmål.

www.humanfilm.no