Svenske tilstander: Orientalisme i praksis. Film + samtale med Thomas Hylland Eriksen og Cathrine Thorleifsson

Cathrine Thorleifsson har forsket på hvordan forestillinger om Islam og muslimske minoriteter i Europa, og spesielt Sverige, brukes i politisk mobilisering. Radikale nasjonalister i Vesten og i andre deler av verden bruker dystopiske skremmebilder av «svenske tilstander», hvor Sverige framstilles som et uskyldsrent land tatt over av truende muslimer, med illojale eliters hjelp.

Edward Said (1935- 2003) var en av de mest markante og kontroversielle intellektuelle i siste del av 1900-tallet. Hans bok Orientalismen (1978) utforsker hvordan Orienten, muslimer og arabere gjennom historien har blitt framstilt i Vestlig kultur som irrasjonelle, fanatiske, kriminelle og terrorister. Dagens orientalisme som kommer til uttrykk gjennom blant annet den ukritiske bruken av begrepet svenske tilstander, bygger på denne århundrelange tradisjonen.

Panel:

Cathrine Thorleifsson, forsker ved Senter for ekstremismeforskning, UiO

Thomas Hylland Eriksen, professor i Sosialantropologi, UiO

Ordstyrer: Mohamed Abdi. Utdannet allmennlærer, skribent og spaltist i Dagsavisen. Han har publisert tekster som omhandler ytringsfrihet, islam, integrering, likestilling og religion i blant annet Samora, Vinduet, Morgenbladet og Dagsavisen.

Film
On Orientalism
USA/ 2002 /40 min/ Media Education Foundation

Filmen er bygget over et intervju med Edward Said fra 1998 der han snakker om boka Orientalismen fra 1978 og trekker trådene fram til 1990-tallet. Den er en glimrende og effektiv innføring i boka, som er skremmende aktuell i dag.

Om Human International Documentary Film Festival:

HUMAN internasjonale dokumentarfilmfestival er Oslos største dokumentarfilmfestival og byr på norske og internasjonale aktuelle dokumentarer i kombinasjon med debatter, samtaler, seminarer og workshops, kunstutstilling, teater og konserter, med mer. Festivalen består av to konkurranseprogrammer og et mangfoldig filmprogram med fokus på menneskerettigheter og samfunnsspørsmål.

www.humanfilm.no

Legg til ekstern kalender…