Monument festivalen 2020

MONUMENT FESTIVAL 2020, 12-14 Juni

Vi ønsker deg velkommen til en magisk festivaloppelvelse med det beste fra den internasjonale elektronika scenen. Vi ønsker deg velkommen til å danse med oss.

Vår visjon for festivalen er å by på en totalopplevelse med musikk og kunst i samspill med natur både norske og internasjonale artister. Vi ønsker å skape et knutepunkt for både artister og deltakere, der settingen er intim og kunnskap deles, samtidig som den har fokus på kvalitet i musikken som blir presentert. 

Festivalen er inkluderende og trygg, og en bærekraftig arena der alle grupper, på tvers av alder,
kjønn, identitet og bakgrunn gis rammer og muligheter for å uttrykke seg og knytte bånd gjennom
dans, yoga, breathwork, kunst, workshops og nettverking.

Fjorårets festival:

Facebook event

Legg til ekstern kalender…