July August og The Source

Vakre Wergelandshaugen åpner sine stuer for konsert i koronatider. July August og The Source spiller sammen i stuen og har fått med seg et filmteam og lydtekniker for å lage en god livestream slik at du kan se konserten hjemmefra (om du ikke er en av de 20 for fikk plass i stuen).

Billettprisene tilsvarer lønn til musikere, da korona har gjort mange kunstnere og musikere arbeidsløse.

Betal for kunst-og kulturinnhold for å holde liv i bransjen!

Kom på konsert enten om det er på toppen av badebakken eller i egen stue. Vel møtt!

Legg til ekstern kalender…