Bokslipp og dramatikk på Eidsvoll 1814

Først på programmet står lanseringen av ny bok fra Eidsvoll 1814, med tittelen Grunnlovsfedre på tvers av Atlanteren. Norsk og amerikansk konstitusjonshistorie. Boka utgis på forlaget SAP og er redigert av Bård Frydenlund, Torleif Hamre og André Larsen Avelin ved Eidsvoll 1814.

Benjamin Franklin, malt av John Trumbull 1778 (Yale University Art Gallery)

Se hele programmet for 2. oktober ved å følge lenken til mer informasjon nedenfor.

Grunnlovsfedre på tvers av Atlanteren. Norsk og amerikansk konstitusjonshistorie samler ti artikkelbidrag som sammen kaster nytt lys på forbindelsene mellom grunnlovsarbeidet i USA og Norge, og vil være av interesse for enhver som ønsker å forstå det felles idégrunnlaget den amerikanske og den norske grunnloven bygger på.

Boka kan også leses som et relevant innlegg i pågående debatter om det moderne demokratiets fremtid, og den tydeliggjør det historiske utgangspunktet for ideer om folkestyre, maktfordeling, rettsstat og menneskeretter, slik disse ideene ble nedfelt av skaperne av de to eneste nasjonale konstitusjonene fra revolusjonstiden som fortsatt er i bruk i dag.

Boka inngår i museet Eidsvoll 1814s nye skriftserie om forbindelsene mellom «grunnlovslandene» Norge og USA. Les mer om denne utgivelsen og skriftserien her: eidsvoll1814.no/bok1

Legg til ekstern kalender…