Nye Haller på Hausmania

Kulturhuset Hausmania springer ut av et kunstnerdrevet engasjement for å skaffe lokaler som møter behovet til uavhengige kunstnere i byen.

Formålsparagrafen til Hausmania sier: Hausmania SA skal fasilitere og stimulere en fri, alternativ kunst­ og kulturscene gjennom å tilby rimelige produksjons­ og visningslokaler, samt legge til rette for fungerende fellesskap for medlemmene. Hausmania SA er en ideell organisasjon som skal drives etter non profit prinsipper.

Arbeidet med den nye hallen tar utgangspunkt i dette formålet.

Hallene på Hausmania mot Akerselva har vært stengt i over 10 år. Det er gjort et skisseprosjekt for å rive og bygge en ny hall.

For Hausmania er det viktig at det blir en arena som møter behovet til den smale og ikke-kommersielle delen av byens kunst og kulturliv. Samtidig som det er et premiss fra kommunens side at det skal være et sted for produksjon og visning av kunst som er åpen for byens befolkning.

For at dette skal lykkes må vi ha med de aktørene som har behov for en slik hall, og som vil være med på å fylle den med innhold. Vi har derfor invitert følgende utøvere til å si noe om behovet for arealer sett fra sin del av kulturfeltet og bedt de svare på følgende spørsmål:

1. Hva er udekte behov hos uavhengige skapende og utøvende miljø i Oslo i dag.
2. Hvilke materielle kvaliteter er nødvendig for å kunne møte dette behovet.

 • Håvve Fjell – Pain Solution
 • Hanan Benammar – Ways of Seeing / Winter Solstice / Vandaler forening
 • Ina Hagen – UKS
 • Inger Reidun Olsen – Moving in space (Hausmania)
 • Nicolai Gulowsen – Oslo Dub Club (Hausmania)
 • Tormod Carlsen og Ingeleiv Berstad – Bananas
 • Ulrik Ibsen Thorsrud Parallalx (Hausmania)

Det er også verdt å nevne at det har vært en lang prosess internt på Hausmania der man har diskutert riving vs. bevaring. I utgangspunktet ønsket Hausmania å bevare hallene. Bakgrunnen for at man har landet på riving framfor bevaring er at:


 • Det vil være langt dyrere å bevare enn å rive og bygge nytt
 • En rehabilitering vil ikke gi et sunt bygg men kun lappe på et byggverk som vil fortsette å ta inn grunnvann og må påregnes reparert på nytt i overskuelig framtid
 • Klima og miljøavtrykket blir ikke nødvendigvis større ved å bygge nytt med en god prosess og riktige materialvalg framfor å rehabilitere en råtten betongstruktur
 • Ved å bygge en ny hall vil man ha muligheten til å formgi denne på en måte som er tilpasset produksjon og visning av kunst og kultur på en helt annen måte enn en rehabilitert hall full av bæresøyler og andre fysiske begrensninger.

Trykk på mer informasjon og meld deg på for å få lenke til møtet.

Legg til ekstern kalender…