Samskriving på zoom

Ved å forplikte oss til å møtes på samskriving lager vi et lite press-skrive-rom for oss selv. Her skriver vi hver for oss og sammen på zoom. Det legges ut igangsettende skriveoppgaver hvert kvarter. Det er meningen at oppgavene skal gi en impuls til å skrive. Man kan ikke svare feil på dem. Det er bare å følge assosiasjonene oppgavene gir deg og skrive i vei.

Etter at samskrivinga er ferdig, fra kl. 20.15 til 20.45, blir det en forfattersamtale med Camilla Bogetun Johansen
Zoomrommet er åpent til ca. kl. 21.00 slik at man kan prate med hverandre der, dersom man ønsker det. Det gjør ingenting om dere kommer for seint inn i zoomrommet, for Marianne og jeg sitter parat og slipper dere inn når som helst!
Hilsen Marianne Teie og Jorunn Greiff Solli

Legg til ekstern kalender…