Kampenjazz og Samspill: Residerende Kapellmester Oddrun Lilja med Lilja

[Bilde]
Foto Anne Valeur

Konserten er støttet av Norsk jazzforum

Musikken er alltid levende og under endring. Da LILJAs album «Marble» ble gitt ut i 2020 var innholdet en verdensomspennende erkjennelsesreise med møter med nye musikalske uttrykk. Det handler altså ikke om å gjengi gamle musikalske definisjoner, men om å skape noe nytt, skape nye musikalske sjangre.

Musikken gjenspeiler verden. Når verden er under utvikling og i endring, må musikken forandres med verden. Eller er det musikken som forandrer verden? LILJA har vært verden rundt. Nå kommer hun med superkvintetten til Kampenjazz.

Nye erkjennelser og erfaringer blir ny musikk!

Legg til ekstern kalender…