Klimakortfilm i Klimahuset: "Enhver har rett til"

Start dagen i Klimahuset i Botanisk hage, med film og kaffe! “Enhver har rett til” er en sterk film om Norges første klimasøksmål. Etter lørdagens visning vil jurist og tidligere høyesterettsdommer Ketil Lund snakke kort om rettssaken og klimasøksmål andre steder i verden.

Mer om filmen: I 2016 saksøkte norske miljøorganisasjoner den norske stat, fordi de mente at statens tillatelser til oljeutvinning i Barentshavet var i strid med miljøparagrafen (Grunnloven § 112). Miljøparagrafen har som hensikt å sikre vår og framtidige generasjoners rett til et levelig klima. Saken ble omtalt som århundrets rettssak og skapte stor offentlig debatt.

Med en observerende form og argumentasjon fra begge sider av saken, tvinger ENHVER HAR RETT TIL til å reflektere over om Norge har ansvar for å verne om naturen og klimaet. Som seer blir du publikum i en rettssak, der grensene mellom juss og politikk går inn i hverandre.

Dokumentaren er filmet utelukkende inne i rettssalen i Borgarting lagmannsrett 2019 og i Høyesteretts hus 2020. Filmen på 31 minutter er et utvalg av om lag 100 timer med rettssak.

Etter filmen anbefaler vi å se Klimahusets utstilling om klima og klimaendringer.

Vi tar smittevern på alvor og regulerer antall publikum i Klimahuset, dersom det er behov for det.

Klimahuset er en del av Naturhistorisk museum. Museumsbutikken, veksthusene og kafeen er også åpne i helgen. Velkommen!

Legg til ekstern kalender…