Kampenjazz: Inger Hannisdal Ensemble

[Bilde]

Foto Geir Strande Syrrist

Den «europeiske» tempererte intonasjonen gjør at vi går glipp av en hel verden av toner – alle tonene som ligger mellom de tolv tangentene. Inger Hannisdal Ensemble utforsker slike mikrotonale landskaper ved å blande inspirasjon fra arabisk maqam, norsk folkemusikk og improvisasjonsmusikk. Husk at sett fra en arabisk maqams sted, så vel som fra norsk folkemusikks sted, er det vår tempererte skala som er mikrotonal!

Mange av de typiske elementene for arabisk musikk, som kvarttoner og asymmetrisk takt, finner vi igjen også i norsk folkemusikk. Kvartetten griper fatt i disse likhetstrekkene og utvikler dem. Med musikken sin søker ensemblet under Hannisdals ledelse å finne tilbake til nettopp tonene-mellom-tonene, og utforske de uttrykkene og følelsene som de åpner for. Og for et ensemble Hannisdal har med seg for å bistå i denne oppgaven!

Maqam i tonal mikro og makro!

Legg til ekstern kalender…