UTSTILLING: Margaret Rynning "Separate Worlds"

Margaret Rynning “Separate Worlds”
(Norge/Norway)
malerier & trykk
14.-17. september 2023

Vernissage
torsdag 14.09 • kl 18

Åpningstider

Fredag 15.09 • kl 16 – 20 • OSLO KULTURNATT!
Lørdag 16.09 • kl 12 – 16
Søndag 17.09 • kl 12 – 16

Margaret Rynnings arbeider springer ut fra hennes bakgrunn som grafisk designer. Elementer som typografi, sammenstillinger og utsnitt utforskes i malerier og trykk. Inspirasjon finner hun i nyhetsbildet og dagens samfunnsspørsmål. Begrepet «Wicked Problems», store samfunnsproblemer som er gjensidig avhengige og vanskelige å løse, ligger som en skygge bak budskapene i hennes produksjoner.

Malerier hos Galleri Schaeffersgate 5

Bilder i nyhetene påvirker oss. Noen bilder blir gjentatt og fester seg mens andre forsvinner eller blir liggende i underbevisstheten. Når vi stadig får nye bilder og inntrykk, er det lett å glemme viktige situasjoner fra gårsdagen.

Maleriene er en serie postdigitale collager der temaer er hentet fra nyhetssituasjoner som springer ut fra sosiale ulikheter i samfunnet. Ideer blir skissert via digitale collager og overført til analoge, malte uttrykk på lerret. Lerretsbiter er sydd sammen og også sammenkoblet med glidelåser. Elementer fra grafisk design som foto, typografi og infografikk benyttes for å illustrere budskap. Budskapene varierer fra det subtile, underliggende til det mer direkte og påtrengende som utdyper temaer som spenner fra folkevandringer til arbeidsledighet i Europa og sosiale møtepunktene eller mangel på disse.

Flere bilder ligger under temaet “Separate worlds” som belyser hvordan vi lever sammen i hver våre verdener. Hvilke faktorer som skiller oss, kan oppleves forskjellig og i dette ligger det en usikkerhet. Søm og glidelåser er med på å koble sammen de ulike «verdenene», mens opplevelsen av det segmenterte blir forsterket ved at hver verden er en egen enhet på sitt eget “ark” av lerret.

Trykk

Som en videreføring av maleriene har kunstneren laget en serie digitale, signerte trykk basert på utsnitt av maleriene. Disse trykkene utforsker hvordan et nytt utrykk kan komme frem gjennom valg av utsnitt; hva som blir tatt med og hva som blir utelatt. I maleriene er det sammenstillingen av elementer som gir opplevelsen, mens trykkene lar enkeltelementer og nye sammenstillinger få andre betydninger og opplevelser.

Legg til ekstern kalender…