Der det er forskning er det håp!

NORMENT inviterer til brukerrettet seminar om hvordan ny forskning kan bidra til håp for personer med psykoselidelser og bipolare lidelser. Kom og hør senterets forskere presentere et bredt spekter av forskning som gir håp: Håp om bedring, håp om tidligere oppdagelse, og håp om bedre behandling.

Seminaret holdes i Store Auditorium ved Ullevål Sykehus
Klokken 17 – 20:30
Velkommen skal du være!

Legg til ekstern kalender…