Hvor går nasjonalmuseet?

InterCity inviterer til debatt:

Hvor går Nasjonalmuseet?

Sune Nordgren har sluttet som leder for Nasjonalmuseet, og den nye
lederen lar vente på seg. Nordgren er blitt beskyldt for å ville
gjøre et nasjonalgalleri om til en postmoderne kunsthall, den første
utstillingen ble karakterisert som en tsunami og som en stille
masselikvidering av kunstverker. Christian Bjelland er blitt anklaget
for å ha overtrådt etiske kjøreregler i rollene som styreleder og
privat kunstsamler. Kritikerne er blitt beskyldt for å være
nasjonalistiske, reaksjonære og konspirative. Hvordan kan det bli
fremtid av slikt? Eller kanskje det nettopp er slike prosesser det
blir fremtid av, med tid og stunder? InterCity inviterer til debatt i
ettertankens navn, om de mange spørsmål i tilknytning til
Nasjonalmuseet.

I panelet:

  • Lotte Sandberg (kunstkritiker, Aftenposten)
  • Harald Flor (kunstkritiker, Dagbladet),
  • Ina Blom (kunsthistoriker, UiO)
  • Elin Ørjasæter (headhuntet Nordgren)
  • Christian Bjelland (styreleder, Nasjonalmuseet.).

I tillegg har Jan Brockmann (tidl. leder, Museet for Samtidskunst),
Sverre Wyller (billedkunstner), Tone Hansen (billedkunstner,
stipendiat Kunstakademiet) og andre sentrale deltakere i debatten
tilsagt sitt nærvær.

Møteleder: Helge Høibraaten (mobil 92613859, fra lørdag 13.1.)

Legg til ekstern kalender…