Kriminalpolitisk seminar: Etniske minoriteter og politiet

Institutt for kriminologi og rettssosiologi: Kriminalpolitisk seminar våren 2007

Onsdag 28. Mars: 14.15-16.00

Hva hender i møter mellom personer med minoritetsbakgrunn og politiet? Hvordan oppleves møtene av de ulike partene? Hvilke følger får de??

Innledere:

- Kriminolog Ragnhild Sollund, NOVA aktuell med rapport om etniske minoriteter og politiet

- Representant fra Organisasjon mot offentlig diskriminering (OMOD)

- Politiinspektør Runa Bunæs, Oslo politidistrikt

Legg til ekstern kalender…