Blitz 25 år: Internasjonal fest

Nettverk mot statlig rasisme inviterer alle venner og samarbeidsgrupper til internasjonal fest på Blitz for å styrke den videre kampen for flyktningers rettigheter.
Våre etiopiske venner lager mat fra hjemlandet.
Internasjonal musikk, med bl.a.

  • Natnael og Yiednekachew fra Etiopia
  • Tre medlemmer fra Urban Tunélls Klezmerband spiller jødisk klezmermusikk.
  • Namaa Alward synger

Velkommen!

Her kan du lese litt mer om Nettverk mot statlig rasisme:
Blitz feirer sitt 25 års jubileum med en rekke konserter og politiske arrangementer. Siden huset åpnet natt til 1. mai 1982 har kamp mot alle former for rasisme vært vår mest prioriterte oppgaver.
Derfor har Nettverk mot statlig rasisme en viktig del av Blitz’ politiske arbeid de siste årene. Så lenge krig, forfølgelse og fattigdom preger størstedelen av verden, vil mennesker bli drevet på flukt. De stadige innstramningene i asyl- og flyktningpolitikken fører bare til at fortvilte mennesker blir tvunget til å benytte seg av stadig mer desperate metoder i sine forsøk på å komme inn i Europa. En av konsekvensene er et sterkt økende antall mennesker som ender sine liv ved Schengens grenser. Samtidig lever mange mennesker som rettighetsløse og papirløse i europeiske land. Alle mennesker har rett til å søke asyl, denne rettigheten er i ferd med å uthules i de vesteuropeiske landene. Norske myndigheter er blant de ivrigste i denne skremmende utviklingen.
Nettverk mot statlig rasisme jobber for å avsløre norske myndigheters brudd på internasjonale menneskerettighetsavtaler som Flyktningkonvensjonen, og deres menneskefiendtlige asyl- og flyktningpolitikk. Vi slåss mot den statlige rasismen med blant annet aksjoner, demonstrasjoner og presseutspill. Nettverket er åpent for alle som støtter kampen for en human asyl- og flyktningpolitikk.
Blitz og Nettverket har lenge arbeidet med å skaffe midlertidig husly for flyktninger og asylsøkere som har fått avslag og som trenger mer tid for å få sakene sine opp på nytt. Flere av flyktningene som har vært i skjul har i ettertid fått omgjort sakene sine. Norske myndigheter krever umulig dokumentasjon på individuell forfølgelse – ikke bare i fortid, men også for fremtidig forfølgelse. Mange har blitt sendt tilbake til krig, borgerkrig og nød.

Legg til ekstern kalender…