Avlyst
Re.* Doubting Telling Objects

Sveinung Rudjord Unneland (billedkunstner, scenograf, kurator) inviterer med seg en rekke yngre norske samtidskunstere til en skulpturutstilling der tvil er temaet.

Unneland uttaler: Tvil har ikke så ofte vært fokusert på i dagens kunst, samtidig har temaet aldri før har vært mer tilstedeværende. Tvil assosieres gjerne med religiøse spørsmål, men kan også speile andre aspekter i vår samtid. Ordet betegner uvisshet, skeptisisme eller betenkelighet. Den amerikanske filosofen og kunstkritikeren Thomas McEvilly går så langt at han betegner vår samtid som “Tvilens tidsalder”. Tvilen er nærmest total i sin tilstedeværelse. Det være seg tvilen til tings sammenheng, tvilen på fremtiden eller tvilen på menneskers intensjoner, holdninger og handlinger. Etter hvert som teknologiske, politiske og sosiale forandringer skjer, tvinger stadig nye forestillinger og spørsmål seg frem. Flere muligheter gjør ikke valgene vi blir stilt overfor noe enklere, på mange måter kan det virke som om vi går oss vill i muligheter …

Utstillere: Jan Freuchen, Linn Anita Pedersen, Kristian Ø. Dahl, Simen Lauritzen Stensrud& Kåre M. Bergh, Liv Bugge, Thora Dolven Balke, Sveinung R Unneland, Ole Mads S. Vevle, Camilla Løw, Monica Winther, Sex Tags og Borghild R Unneland.

Legg til ekstern kalender…