Rått og ferskt

Kai Grinde Myrann (NO) Interlude (2007)

Pia Møller Johansen(NO) Where have you been all these
years?
(2007)

Eirik Rambøl Østby (NO) zoom inn, zoom ut (2008) wp

Martin Ødegård (NO) Alba (2007)

Arnt Håkon Ånesen (NO) Avtrykk (2008) wp

Julian Skar (NO) Beat, loops and error (2008) wp

Produsert av NMH

Nye verker av fremtidens komponister. Studenter på komposisjonslinja ved Norges musikkhøgskole.

Legg til ekstern kalender…