PrøveRommet -dans!

PrøveRommet som avholdes i forbindelse med Oktoberdans vil fokusere på ung, norsk dans – og gir Studio USF-scenen til nyutdannede dansekunstnere fra Skolen for Samtidsdans!

Og mellom sceneinnslagene vil dj CHALLA spille plater!

Scenerogram – begynner ca. 20.30:

  • Min Dans – Av og med Rikke Westerlund Lie

Et behov for å uttrykke seg gjennom sitt eget bevegelsesspråk.
Et behov for å forske, dele, fortelle en historie. Alt som skjer i livet mitt
påvirker hvordan jeg beveger meg. Jeg får et rom og en tid jeg må forholde
meg til, hva velger jeg å fylle det med? Å tenke er ikke det samme som å gjøre.
Ikke tenk, gjør det. Men hvorfor gjør jeg det jeg gjør? Kvinne. Bevegelsesinstinkt. Drivkraft. Fantasi. Drømmer. Skape en stemning. Rett eller galt? Hvem bryr seg? Bli med meg heller. Vilhelst bare være en annen plass enn akkurat her. Hvorfor det? Musikken, rommet, lyset og kroppen min. Se på meg.

Min dans

  • Body-Building – Av og med Karen Lambæk

Hva skjer med vår selvforståelse, når kroppen oppfattes som et image-fenomen?
Body-Building handler om å bygge kropp og identitet, og stiller spørsmål om hvorvidt dette er en konstruksjon eller en prosess. Når vi beveger og beveges, oppleves kroppen og virkeligheten hele tiden på ny. Vi skaper vår identitet gjennom vår deltakelse i verden og de relasjoner vi er i. Jeg ønsker å relatere til mine medmennesker uten å konstruere fikserte identiteter. Min kropp skal være som et hus med gjennomtrekk, og i det vil jeg skape rom til å oppleve. Hele tiden på ny. Karen Lambæk bringer et fenomenologisk livssyn inn i sitt kunstneriske arbeid. Hun er opptatt av de forskjellige lag av historier som kan oppstå i et scenisk rom. Kroppen kan være meningbærende i seg selv, og historier skapes igjennom den abstrakte dans. De intensjoner som finnes i bevegelsen, og det personlige som danseren bringer med inn i dansen er viktigt for å skape et møte med publikum.

  • Fordi du fortjener det – den perfekte gaven til den som har alt – Av og med Lisa Nøttseter

Hvis du har alt, hva trenger du da mer enn en unnskyldning for å fortsette å få? Den perfekte gaven til den som har alt, er å stadig få påpekt nye behov som kan dekkes. Den perfekte gaven er å kunne fortsette å leve sitt liv uten å måtte stå til rette for seg selv eller andre.
Den ultimate gaven er å få være så opptatt med seg og sitt, at man slipper å se seg selv i en større sammenheng. Fordi du fortjener det er en forestilling som belyser hvordan retorikken i vår kultur er med på å opprettholde og legitimere det samfunnet vi lever i – hvordan slagord og ordspråk er med på å gjøre verden til et lettvint sted. Må ha det, bare må ha det!

Fordi du fortjener det

  • Vanesak(er) – Av og med Bente Alice Westgård og Solveig Styve Holte

Dette er en visning av materiale fra et nylig startet prosjekt. Vi har tatt utgangspunkt i vaner. Vi har undersøkt hva vaner er, og vi har ut fra det arbeidet med repetisjon av bevegelse satt i romlige strukturer. Vi betrakter vaner som noe som oppstår og fungerer i sosiale kontekster gjennom handlinger. Aktøren gjentar handlingen med en form for selvfølgelighet og uten videre refleksjon. Dette gjør at vanen kan være vanskelig å oppdage og dermed vond å vende, om aktøren ønsker dette. Hvis man gjør en handling mange nok ganger, kan det tenkes at handlingen får mer betydning enn den i utgangspunktet hadde?

  • NEW FASHION ROCK! – Av og med Anne Synnøve Skogstad og Guro Trøseid Gjerstadberget

Ved å snu opp ned på virkeligheten setter NewFashionRockers spørsmål ved de regler og normer mennesket hele tiden konstruerer for seg sjøl og samfunnet. Dette belyses gjennom å utforske forholdet mellom naturen og de ulike menneskesyn som kommer til uttrykk gjennom kultivering av kroppen. Som foreksempel: Hvorfor barberer mange kvinner bort alt kroppshår, men beholder det som vokser på hodet? Med utgangspunkt i elementer som hud og hår blir du tatt med inn i en surrealistisk verden med ekstreme og uforutsigbare uttrykk.

NEW FASHION ROCK!

Legg til ekstern kalender…