Gjesteforelesning: Privata berättelser i det offentliga rummet

Gjesteforelesning ved Seksjon for humanistisk informatikk, UiB.
Sydneshaugen skole: Auditorium K
Charlotte Hagström er etnolog som bl.a. har forsket på nettsider laget av sørgende foreldre til minne for sine døde barn. Hun diskuterer etiske spørsmål ved å forske på denne typen tekster.

För en etnolog, liksom för många andra forskare, är privata webbsidor och diskussionsfora på Internet lockande och användbara källor. Men hur ställer sig de som producerar dessa hemsidor och gör inlägg i diskussionsgrupper till att deras texter och berättelser betraktas som forskningsmaterial? Hur uppfattar de gränsen mellan privat och offentligt på Internet? Jag kommer att ta utgångspunkt i de problem jag upplevt i min egen forskning och jämföra detta med att arbeta med andra materialkategorier med liknande innehåll, främst livshistorier som finns i offentliga arkiv.

Charlotte Hagström är fil dr i etnologi vid Lunds universitet och arkivarie vid Folklivsarkivet.

Legg til ekstern kalender…