Ikke bare skjønt: Tidsskriftdebatt

NRK-kritiker Marta Norheim og representanter fra de tre litteraturtidsskriftene Vinduet, Vagant og Bokvennen, hhv. Audun Vinger, Audun Lindholm og Gunnar R. Totland, møtes for å diskutere litteraturtidsskriftenes rolle og betydning i offentligheten. Er litteraturtidsskriftene smale arener for
avantgardistiske uttrykk eller viktige, allmenne kulturbærere? Er tidsskriftene en bærebjelke i offentligheten eller kun for spesielt interesserte? Samtalen blir ledet av Bente Riise, leder i Norsk Tidsskriftforening.

Programmet er en del av formidlingsturneen “Ikke bare skjønt!”, som skal presentere innkjøpsordningene for sakprosa og tidsskrift for den brede befolkning.

I samarbeid med Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening, Norsk Tidsskriftforening og ABM-utvikling har Kulturrådet lagt opp til en turné som besøker sju byer i løpet av høsten. Turneen inneholder et internt arrangement for bibliotekarer om formiddagen, og på kvelden åpner man dørene på det lokale biblioteket for det brede publikum. Noen av de viktigste ambisjonene med turneen er å vise fram biblioteket som formidlingsarena, og å holde fast ved at de fleste tekster kan være aktuelle også en tid etter at de først var ute i butikkhyllene. Ulike bidragsytere er med til hver by.

Kilde: Norsk kulturråds hjemmesider

Legg til ekstern kalender…