PrøveRommet med Fett på Kvinnedagen i Studio Bergen!

PrøveRommet har slått seg sammen med det fabelaktige tidsskriftet Fett, og vil markere Kvinnedagen i Gråsonen i Studio Bergen!

Programmet oppdateres fortløpende.

DJ:

  • Vestlandske Frigjeringsfront. "Medan dei ventar på revolusjon mot pengemakta i Oslo høyrer Vestlandske Frigjeringsfront på plater og drikk øl. Etter 1. mai er 8. mars deira favorittdag i året, og det vil dei i kveld markere med musikk av sine favorittdamer. “If there won’t be dancing at the revolution, I’m not coming” -Emma Goldman."

Utstilling:

Somewhere Between Honesty and Lies (Della, Tracey, Lee, Jo, Gillian, Cindy, Hannah, Sarah, Claudia, Helen, Shirin) – Foto

«Arbeidet består av en serie fotografier hvor jeg har iscenesatt meg selv som 11 forskjellige kvinnekarakterer fra samtiden. Arbeidets tema er stereotypier, identitet, miljø og kultur.
De forskjellige portrettene gir ved hjelp av klesdrakt, utrykk og tildels fotografistil informasjon om hvor den enkelte karakteren befinner seg i samfunnet i forhold til kultur og miljø, klasse og alder. Den enkelte kvinneskikkelsen ytre påvirkninger av sitt miljø eller kultur legger grunnlaget for betrakterens stereotypering av karakteren. Samtidig som betrakterens personlige og kulturelle erfaring også har stor innvirkning på hvordan han/hun oppfatter leser/plasserer hver enkelt karakter. Arbeidet inneholder flere bilder av den samme karakteren, for å understreke at en representasjon eller ett bilde av en person veldig sjeldent er nok til å gi et inntrykk av personen. Hver karakter har fått et fornavn, de er alle oppkalt etter kvinnelige kunstnere som jobber eller har jobbet med selvportrett og problemstillinger rundt begrepet identitet.»

Della Claudia Jo

Want To Be Me – videoverk

«I denne videoen tar jeg på en leken måte opp tema som identitet og kultur. Jeg har ved hjelp av photoshop “gitt” min datter og partner mine øyne og vice vesa. Med enkle symboler som norsk bunadshodepynt og hodeplagg fra midtøsten prøver jeg å understreke kultur/identitet forvirringen som lett kan oppstå når man er av blandet bakgrunn eller har bodd i forkjellige kulturer. Dette arbeidet tar også opp tema som kjœrlighet, gener og barns fremtidsdrømmer. Idèen til dette prosjektet kom fra låten “Miss Q’N” av Zap Mama som er lydsporet på videoen.»

  • Foto fra Fetts gateskiltaksjon – Fett synes det finnes for få gater med kvinnenavn i Bergen – og ville gjøre noe med det!

Fetts Gateskiltaksjon

Scene:

  • Fett – presentasjon. Fett #1/10 bærer tittelen Nytt tiår, nye feminismer. I et forsøk på å stake ut kursen for det kommende tiårs feministiske muligheter og utfordringer presenterer vi en rekke fremadskuende artikler om temaer som feministisk diskurs, feminismens estetikk, vold, biologi og likestilling. Av andre saker bør nevnes et langt intervju med barne-, likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken og Cathrine Holsts oppsummering av det feministiske 2000-tallet."
  • Kristin synger Kate Bush. “Hele livet har jeg sunget Kate Bush sine sanger. Stemmen hennes, den imponerende musikaliteten og de modne tekstene – spesielt de tidlige fra 1978 – krever at fremførelsen ligger tett opp til originalversjonene. Det er et privilegium å kunne fremføre Bush’ låter på selveste kvinnedagen. Som poetisk og kompromissløs kunstner er hun en sann inspirasjonskilde for andre (kvinnelige) artister og kunstnere! Piano Øystein Kvinge, god kollega og kritisk inspirator.”

VELKOMMEN!!

Legg til ekstern kalender…