Workshop og seminar om sykkelbyen Bergen

Hvordan kan Bergen bli Norges mest sykkelvennlige by? Hvilke roller kan design spille i utviklingen av gode løsninger?
Journalist Linda Eide har vist oss at sykling i Bergen er med livet som innsats. Men noe er i endring: Bergen Kommune presenterte for en tid tilbake en strategiplan for å gjøre Bergen til en bedre sykkelby. ”Sykling er bra for miljøet, gir god helse og er god samfunnsøkonomi. Sykkelen er et effektivt og lite arealkrevende transportmiddel som kan bidra til å redusere bilkøer og klimautslipp. Næringslivet begynner også i økende grad å etterlyse sykkeltilrettelegging, både i form av sykkelveger og som tilrettelegging på arbeidsplassen med sykkelparkering, dusj og garderobe. Et av hovedmålene i strategien er 10 % sykkelandel innen 2019. Dette tilsier nesten like mange reiser på sykkel som det ble foretatt med kollektivtransport i 2005.”

Hva er det viktig å få til når Bergen skal utvikles til en god by for sykling – til arbeid og skole og i fritiden?
Hvordan kan gode designløsninger gjøre det praktisk og til en god opplevelse å sykle i Bergen?

Seminar/Workshop onsdag 5. mai kl. 19.00 på USF (Sardinen)
Innlegg ved

•Bjarte Stavenes, Prosjektleder Bergen Kommune: Sykkelstrategi for Bergen 2010-2019
•Signe Sandberg, Naturvernforbundet: Folk på sykkel, en naturlig del av byrommet.
•Frode Hjartøy, Syklistenes Landsforening: Den gode flyten
•Sølvi Myrseth, Bybanekontoret: Bybanen i samspill med sykling
•Einar Wiig, Avd. for design, KHiB: Designløsninger for bedre sykkel-opplevelser i Bergen
Etter innleggene: workshop for tverrfaglig idéutvikling!

Legg til ekstern kalender…