DRAUMKVEDET Berit Opheim Versto, song Karl Seglem. bukkehorn, elektronikk, stemme i GAMLE AKER KIRKE - Oslo, Søndag 9. januar 2011 kl. 19.00

Aftenposten, Terning 5
“Drømmeriket. To intense, nakne, fascinerende og utrolig vakre tolkninger av denne middelalderballaden”

Vårt Land
“Det er ei så god samanheng i denne framføringa – ei ro og ei nesten transeboren formidling – Dette er to plater egna til ei lang indre reise”

Bergens Tidende, Terning 5
Visjonært og fantastisk: tradisjon med remiks.
- Og slik fungerer denne platen; den krever nærmest at lytteren skal høre den på ny og på ny. En ny flott utgave av Draumkvedet som vil bli stående lenge"

Varden, Terning 5
“Vi snakker om norsk kulturhistorie her, og skal være takknemlig for at noen bærer det videre på en slik måte”.

Nordische Musik (Tyskland)
“CD1 er soloversjonen. Her kan vi høyre ei av dei mest interessante kvinnestemmene i Noreg. Ho gjev DK ei musikalsk form som samstundes både er karrig og gripande, detaljrik og enkel, lyfta og gjort rikare av små improvisasjonar som aldri forstyrrar musikken sitt opphav, men som likevel plasserer den i notida. På CD2 tilfører Seglem songen flagrande elektronikk og rå, einsame brek frå bukkehornet. Dette fungerer innimellom som eit mystifiserande element, men aldri så mykje at sjølve grunninga vert overkøyrt. Slik kling det når ein held tradisjon i live: stort, alvorleg, friskt som seg hør og bør. For dette må ein berre gje terningkast 6 (maks poeng) i alle kategoriar”.

Legg til ekstern kalender…