Batsheva Dance Company «Horra» av Ohad Naharin

Batsheva opptrer for første gang med et helaftens stykke i Norge. Et grønt rom med en lang benk som eneste rekvisitt, danner scenen for 11 sortkledte dansere. Alle oppholder seg til enhver tid på scenen, og det veksles mellom langsomhet og raske, eksplosive bevegelser.

Dansestilen er tett knyttet opp mot «Gaga» – en bevegelsesteknikk utviklet av Naharin, som er koreograf for stykket og Batshevas kreative leder. Han jobbet først med hver enkelt danser individuelt. Etter å ha laget separate koreografiske deler tilpasset hver enkelt, ble alle involvert i en kreativ dialog for å videreutvikle stykket som gruppe.

Tittelen «Horra» kan tolkes på mange måter: som en referanse til tradisjonell israelsk sirkeldans, eller som «tid» på spansk. Naharin sier følgende om tittelen:

«We know what horra is, if we walk out onto the street slowly, slowly the number of people who know what «horra» is will grow smaller. I like the phonetics of it. For some of us it is a dance (…) There is a by-product that I like – in Spanish it means «hours,» there are a few other interpretations in other languages. There are several points of reference in the work. It creates an experience not necessarily from one perspective. To know that there is something more in the moment, not in the reference. But in this new fresh thing itself.»

Musikk av syntheziserpioneren Isao Tomita.

Facebookevent

Legg til ekstern kalender…