Metronomicon Audio fredagspils presenterer ingen DJs og ingen liveband

Musikk (fra gresk μουσική τέχνη musike tekhne, det vil si «musisk kunst») er en kunstdisiplin som uttrykker seg gjennom lyd og stillhet disponert over tid. De viktigste elementene i musikk er veksling i pitch (tonehøyde), forholdet mellom tonene (harmonikk) og forbindelser av toner til en melodi, rytme og lydens tekstur og intonasjon. Disse elementene vektlegges ulikt i ulike tradisjoner.

Denne fredagspilsen blir det ingen DJ, det blir ingen liveband, det blir ikke musikk over høytaleranlegget. Men er fredagspilspraten som går på Sound of MU å regne som musikk allikevel?

Mellom 17 og 20 fredag 2 mars er satt av til musikken i din og dine venners kroppslyder, stoler som flyttes, glass som mistes og dører som lukkes.

Legg til ekstern kalender…