Ikkje direkte råka - iscenesatte lesninger av dramatiker Maria Tryti Vennerøds dagbok 16/4 - 22/6

Vi ble truffet av en katastrofe 22. juli 2011. På bloggen IKKJE DIREKTE RÅKA – Dagbok 16/4- 22/6 vil dramatikeren Maria Tryti Vennerød forsøke å skrive litterært om hva landet vårt står oppe i. Dramatikkens hus og Cappelen Damm vil i samarbeid oppføre iscenesatte lesninger av Maria Tryti Vennerøds Dagbok 16/4 – 22/6. Iscenesettelsene vil framføres ukentlig i Cappelen Damm-husets bokhandel, Halvbroren, så lenge rettsaken mot Anders Behring Breivik pågår.

Som nasjon ble vi truffet selv om ikke hver og en av oss ble direkte berørt. Hvorfor er det så vanskelig å finne et språk som lar oss snakke om det som skjedde, et språk som reflekterer alvoret og undersøker ansvaret hos hver og en av oss?

«Eg vil følgja rettsaka, mediedekninga, det offentlege ordskiftet og stemninga i landet gjennom tv, radio, aviser og sosiale medium. I tillegg kjem eg til å snakka med meg sjølv og folk rundt meg. Med utgangspunkt i det som kjem opp av konfliktar, spørsmål, kaos og forvirring vil eg forsøka å skriva personleg. Eg er ein av alle dei som ikkje er direkte råka, men som likevel prøver å forhalda meg til det som skjer.»

Maria Tryti Vennerød er en av vår tids mest framgangsrike og prisbelønte dramatikere. Hun har en variert produksjon bak seg og stykkene hennes spilles på mange norske scener. Vennerød er opptatt av hvordan det som ikke blir sagt er like viktig og tilstede som det utsagte.

Tekstene vil kunne følges daglig på her på bloggen og på www.dramatikkenshus.no.

Regi: Kai Johnsen, Tom Remlov, Ole Johan Skjelbred, De utvalgte.

Iscenesettelsene framføres hver torsdag kl 16:00 i Halvbroren, Akersgata 47.
Første framføring blir 19. april. Fri adgang.

IKKJE DIREKTE RÅKA – Dagbok 16/4- 22/6

Ikkje direkte råka
Kan eg seia noko likevel?

Det kjennest nødvendig
Men det går ikkje
Eg prøver

Det kjennest umogleg
Eg prøver
Men det går ikkje

For eg var der ikkje
Så kva veit eg;
Og kva gjeld det vasskjemma monstret –

Nei.
Det blir feil.

For eg var der ikkje,
Eg var ein heilt anna stad;
Eg var ved mitt eige kjøkenbord, saman med min eigen kjærast, med mannen min;
Vi var i ferd med å gjera opp etter ein krangel
Vi sat og prøvde å vera vener
Prøvde gode miner, prøvde å så
Forsonande ord
Barnet – for vi fekk barn denne sommaren –
Sov
Og så, midt i dei halv- eller heilhjarta forsøka våre på
Å seia noko –

Kva var det eigentleg som hende
Her, midt mellom oss alle
Kva var det – eigentleg?

Maria Tryti Vennerød
Oslo 28.mars 2012

Legg til ekstern kalender…