Nasjonal markering for de lengeværende asylbarna

Initiativ og arrangører: Foreningen av tolvte januar, i samarbeid med støttegrupper og aktive lokalt og nasjonalt.

DET ER BRED OPPSLUTNING OM DENNE MARKERINGEN, OG VI OPPFORDRER FLERE ORGANISASJONER, FORENINGER, POLITISKE PARTIER OL. OM Å SLUTTE SEG TIL!

Hvis dere ønsker å slutte dere til eller har andre spørsmål, send e-post til mail@tolvtejanuar.org eller ring 47 95 48 89


NOK ER NOK – ny behandling for de lengeværende asylbarna!

I Barn på flukt-meldingen har Stortinget sagt at dagens praksis overfor de 544 lengeværende asylbarna er for streng i forhold til lovens intensjon. De sa også at det skal komme en praksisendring der hensynet til barnas beste skal vektlegges mer enn i dagens praksis.

Dommen i Høyesterett 21. desember viste at dagens lovverk ikke er tilstrekkelig for å sikre barnekonvensjonens stilling når det gjelder asylbarna. Dommerne ga UNE rett til å vekte innvandringsregulerende hensyn framfor prinsippet om barns beste, selv om barna i disse sakene har levd hele sine liv i Norge.

Dermed er ballen kastet over til politikerne. Det er de som har makt til å endre regelverket. Nå må politikerne sørge for handling!


Vi krever:

- Strakstiltak og en ny forskrift som klart slår fast at barns beste skal gå foran innvandringspolitiske hensyn.

- At FNs Barnekonvensjon skal ha forrang i saker som omhandler barn i Norge – også utlendingssaker.

- At de lengeværende barna får en ny behandling av sakene sine i UDI etter ny forskift, med vekt på deres tilknytning til Norge, og med advokatbistand.


TILSLUTTEDE ORGANISASJONER SENTRALT (OPPDATERES):

 • Amnesty International, Norge
 • AUF sentralt
 • Fellesorganisasjonen (FO)
 • Rødt
 • KrFU
 • Antirasistisk senter
 • Fagforbundet, Ungdom
 • Førsteamanuensis Lars P. Solhaug, studiet i Menneskerettigheter, flerkulturell forståelse og konflikthåndtering ved Høgskolen i Buskerud
 • Kirkens Bymisjon
 • Kvinnefronten
 • Laila Riksaasen Dahl, biskop i Tunsberg
 • Mellomkirkelig Råd
 • Miljøpartiet De Grønne
 • Norsk Barnelegeforening
 • Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdom
 • NOAS
 • Occupy Norge
 • Palestinerleir
 • PRESS
 • Redd Barna
 • Rød Ungdom
 • Støttegruppen til familien Dar
 • Unge Venstre
 • Vennenes Samfunn Kvekerne
 • Velferdsalliansens 26 organisasjoner
 • Vigdis Vevstad, Dr. juris i internasjonal flyktningrett
 • Trygve G. Nordby, tidl. UDI-sjef og generalsekretær i Røde Kors
 • Voksne for Barn
 • Norsk Folkehjelp
 • KrF
 • Menneskerettighetsutvalget i Norsk Psykologforening


TILSLUTTEDE ORGANISASJONER LOKALT (OPPDATERES):

 • Fagforbundet, Akershus
 • Fagforbundet, Oslo
 • Gatas Parlament
 • Iran Human Rights Oslo
 • SU, Oslo
 • SV, Oslo
 • Miljøpartiet de Grønne Oslo
 • Oslo Unge Venstre
 • Oslo Venstre
 • Miljøpartiet De Grønne, Akershus
 • Oslo Rødt
 • Akershus AUF
 • Unge DUER – de unges egen rettighetsbase
 • Oslo AUF


APPELLANTER (OPPDATERES):

 • Petter Nome (konferansier)
 • Maria Amelie
 • Gunnar Stålsett
 • Åse Kleveland
 • Karl Eldar Evang
Legg til ekstern kalender…