Torpedo Salong: Markus Lindholm & Jesper Hoffmeyer om biosemiotikk og evolusjon

Den danske biologen Jesper Hoffmeyer har i en årrekke benyttet seg av semiotikken – vitenskapen om tegn – som et redskap til å undersøke den levende natur som kommunikative prosesser. Alt liv har et indre som forholder seg til noe ytre gjennom en overflate av tegn. Hoffmeyer betrakter psyken som den overflaten som skiller kroppen fra verden, og går slik på tvers av forestillingen om psyke og legeme som forskjellige verdener. Oppfatningen om en motsetning mellom natur og kultur har preget europeisk tolkning av både biologi og evolusjon. Biologen Markus Lindholm var i fjor aktuell med boken Evolusjon. Naturens kulturhistorie der han gir et annet syn på evolusjon. Her er motsetningen mellom natur og kultur overskredet, subjektene er ikke sett på som ofre for utviklingen, men medaktører i livets historie. Denne kvelden vil Hoffmeyer og Lindholm først gi en kort presentasjon av egne arbeider og så samtale med hverandre og publikum.

Jesper Hoffmeyer er biokjemiker og har gjennom hele sin karriere forsket på biologiens teoretiske og filosofiske problemstillinger. I et langt vitenskapelig og populærvitenskapelig forfatterskap og som skribent og debattør har han beskjeftiget seg med emner som spenner fra natur og naturvitenskap, til kultur, historie, politikk og filosofi. I 2005 tok Hoffmeyer filosofisk doktorgrad ved Aarhus Universitet med avhandlingen Biosemiotik. Hans siste bok er Overfladens dyb (2012).

Markus Lindholm har studert biologi og geofag ved universitetet i München og tok senere doktorgrad i biologi ved CEES (Centre for Ecological and Evolutionary Synthesis) ved Universitetet i Oslo. Lindholm er kjent som foreleser og skribent, og har særlig vært opptatt av forholdet mellom kultur, filosofi og biologi. Til daglig er Lindholm forsker ved Norsk Institutt for Vannforskning (NIVA), der han arbeider med akvatisk biodiversitet.

Samtalen er den første i en serie tverrfaglige møter som vil finne sted på Torpedo i løpet av 2013, der vi inviterer teoretikere fra forskjellige fagfelt til å samtale over et tema ut fra ulike innfallsvinkler. Snarere enn polemiske diskusjoner ønsker vi å legge til rette for utforskende meningsutveksling.

Kommende Torpedo Salong:
20. februar: Geir Haraldseth og Philipp Kleinmichel om forbindelsene mellom kunst og kynisk fornuft hos Peter Sloterdijk.
20. mars: Drude von der Fehr og Søren Brier om den tenkende kroppen – tro, abduksjon og biosemiotikk.

Serien er støttet av Fritt Ord.

Legg til ekstern kalender…