Upop aften: Satans barn

“There is a beast in man that should be exercised, not exorcised”- Anton Szandor LaVey

I 1966 ble det første organiserte miljøet rundt satanisme opprettet, ’the Church of Satan’ av Anton Szander LaVey i San Francisco, men ideen om tilbedelse av Bibelens antagonist er langt eldre; Satan er både assosiert med Lucifer, Nietczhes ’übermensch’, hedenske og monoteistiske mytologiske kilder.

Lex Satanicus, satanismens etiske kodeks fremhever eksempelvis verdier som vitalitet, ansvarlighet, nytelse, godhet som opposisjonelle til åndelighet, selvbedrag, avholdenhet og passivitet, og anvender et språk som ofte forbindes med det dyriske. Satanismens i dag mange, sammensatte miljøer, med både gnostiske, individorienterte, okkulte, mystiske og ’selvreligiøse’ impulser, som ofte nevnes i samme åndedrag som studiet av nyreligiøsitet og moderne religion.

Hva er imidlertid satanisme i dag? Hva innebærer det å bekjenne seg til det som tradisjonelt har vært forbundet med det onde i motsetning til det gode? Ideen om ’det onde’ har kanskje endret seg – er satanisme en opposisjonell religion i dag?

Foredragsholder: Asbjørn Dyrendal, forfatter og dr. art. og professor i religionsvitenskap ved NTNU.

Detalje av Satan fra “The Temptation of Christ”, ca. 1500

Legg til ekstern kalender…