Pressen er deres, men veggene er våre! alternative uttrykksformer i politisk kamp

Møt meksikansk ungdom som arbeider med alternative medier og menneskerettigheter. Hvordan kan en utrykke seg politisk når avisene og tv-kanalene er eid av de som regjerer? Når ytringsfriheten er fraværende – blir film, fotografi og politisk kunst viktige i arbeidet for mer rettferdighet.

Nestor og Felipe kommer fra Chiapas helt sør i Mexico. En delstat hvor urbefolkning og bønder opplever at jorda deres blir solgt til internasjonale aktører av myndighetene. Jorda blir solgt til fordel for utbygging av gruvedrift, storskalajordbruk og turistsoner. Lokalbefolkningen protesterer mot utviklingen og søker alternativ til den regjerende makta, men blir slått hardt ned på. Både militariseringen og politisk fengsling er økende i Chiapas.

Felipe Gómez Gómez er utdannet advokat og jobber for menneskerettighetssenteret Frayba. Senteret sender fredsobservatører til utsatte landsbyer, rapporterer om brudd på menneskerettigheter og gir juridisk støtte til utsatte grupper.

Nestor Abel Jimenez Diaz arbeider med å spre informasjon om situasjonen i Chiapas gjennom alternative media. Han er aktiv i mediekollektivene Koman-Illel og Promedios i Chipas. Han er også aktiv i menneskerettighetssenteret Frayba.

Eventyrstund: høytlesing av meksikanske folkeeventyr

Lytt til historier som tar opp dagsaktuelle tema som rettferdighet, respekt for mangfold og viktigheten av å anerkjenne verdien i at vi er forskjellige. Folkefortellingene kommer fra Zapatistene, en bonde- og urbefolkningsbevegelse i delstaten Chiapas.

Arrangert av Latin-Amerikagruppene i Norge

Legg til ekstern kalender…