Lær Kidsa Koding! Infomøte og planlegging for 2014

2013 var en stor suksess, og som du sikkert har sett fra vår nyttårshilsen har vi store ambisjoner fremover også. Har du lyst til å være med å arrangere kodekvelder for voksne og barn, vedlikeholde kidsakoder.no, coache bedrifter og skoler – eller bli med og starte kodeklubber? Dette er en fin sjanse til å involvere deg og yte en skjerv for barnas digitale fremtid.

Målgruppe: Alle som vil ha informasjon, og de som vil involvere seg. Vi er ute etter deg som vil bidra med noe! Og du trenger ikke kunne kode for å bidra.

Vi hadde et tilsvarende arbeidsmøte tidlig på høsten 2013, og nå inviterer vi flere til å bli med.

NB! Dette er ikke et møte for barn

Agenda

• Kort informasjon om status generelt

• Presentasjon av eksisterende arbeidsgrupper og hva de gjør

• Gruppearbeid

Konkrete behov

• Lage nettstedet bedre (fagstoff og skolestoff og kodeklubb må få egne sider, Gruppesidene vekk, men erstattes av oppdaterte oversikter)

• Kodeklubben må få en slags registreringsordning á la code club

• Lage en større og bedre oversetterorganisasjon. Det er fremdeles mye vi kan oversette.

• Dokumentere skoleopplegget riktig slik at flere skoler kan gjenbruke og frivillige kan skjønne hva de kan støtte opp om

Vi ønsker å få satt i gang prosjekter for:

• Kodetimen 2014 (samarbeid med universiteter, kampanje, etc)

• Sommerskoler

• Samling i april for hele landet

• Meetup 26. februar med lyntaler og open space

• Formalisere bedriftskodeklubbopplegg – trekke erfaring fra Finn,Bouvet, Accenture osv og lage en formel flere firmaer kan bruke

Vi ønsker å finne flere folk som kan hjelpe til, gjerne få faste oppgaver (poste på nettet, skrive artikler, følge opp kodeklubber, oppdatere nettstedet med fagstoff, coache lokale ledere, drive med markedsføring, etc). Om alle kan gjøre litt, blir det ikke mye arbeid på hver

Grupper
- Skolegruppa: For de som jobber med utdanning eller hjelper skoler
- De som driver eller coacher lokale kodeklubber
- Bedriftskontakter
- Web-gruppa – de som vedlikeholder nettstedet. (Ja vi trenger hjelp)
- Møtegruppa – de som lager kalenderen med fellesarrangementer for voksne og barn

Påmelding via denne linken: www.meetup.com/Laer-kidsa-k…

Legg til ekstern kalender…