Utdanningsetaten i Oslo

Utdanningsetaten (UDE) i Oslo er Norges største kommunale etat med 83 100 elever og lærlinger og ca. 13 000 ansatte. Årlig netto driftsbudsjett er 9,7 mrd. kroner. Utdanningsetaten har det faglige, økonomiske og administrative ansvar for skolene, Aktivitetsskolen, PPT, fag- og voksenopplæringen i Oslo.


Dette har skjedd på Utdanningsetaten i Oslo…

Tirsdag 11. februar 2014

Onsdag 20. mars 2013

  • 15:30 Jobb og karriere i Osloskolen – for lærere og andre interesserte, Utdanningsetaten i Oslo

    Osloskolen er en ambisiøs skoleeier i sterk vekst. Osloskolen får bortimot 18.000 flere elever de neste ti årene. Veksten tilsvarer over 600 fulle klasserom, og det vil være behov for over 1500 flere lærere og skoleledere. Osloskolen har som mål å styrke elevenes grunnleggende ferdigheter, å øke kunnskapen, sørge for at flere elever og lærlinger fullfører og består videregående, og at alle skal ha et godt læringsmiljø preget av ro og orden. Osloelevene klarer seg godt på mange områder, og mange …

Tirsdag 6. mars 2012

  • 16:00 Jobb og karriere i Osloskolen – for lærerstudenter og andre interesserte, Utdanningsetaten i Oslo

    Karrieredagen 6. mars Sted: Utdanningsetaten i Oslo, Strømsveien 102 (ved Helsfyr T-banestasjon) Tid: Tirsdag 6. mars kl. 16.00-18.30 Program Kl. 16.00: Mulighet til å snakke med rektorer og lærere ved flere Osloskoler. Enkel servering. Kl. 16.30: Hvorfor velge Osloskolen? v/lærer Christina Gillberg, Fyrstikkalléen skole Kl. 16.50: Ny som lærer – hvordan har starten vært? v/lærer Christine Gram, Kastellet skole Kl. 17.10: Jeg ønsker meg deg som lærer i Osloskolen v/rektor Trond Nilsen, Haugerud …