Arna Industrihus


Dette har skjedd på Arna Industrihus…

Søndag 3. november 2019

 • 17:00 Volt: Nora Joung – Minnelund: Retten til arbeid, Arna Industrihus

  Arna Industrihus, inngang 4 Fabrikkvegen 1 5265 Ytre Arna Åpning onsdag 30. oktober 2019 kl. 19:00 Gratis buss fra bustoppet ved Festplassen i Bergen kl 18:30 31. oktober – 3. november, alle dager 17:00 – 19:00 Minnelund: Retten til arbeid består av arkivmateriale som dokumenterer nedbyggingen av en industribedrift. A/S Arne Fabrikker i Hordaland sysselsatte opptil 1200 personer. Da Norge ble med i den europeiske frihandelsorganisasjonen EFTA i 1960, forsvant vernetollen, og bedriften opplevde …

Lørdag 2. november 2019

 • 17:00 Volt: Nora Joung – Minnelund: Retten til arbeid, Arna Industrihus

  Arna Industrihus, inngang 4 Fabrikkvegen 1 5265 Ytre Arna Åpning onsdag 30. oktober 2019 kl. 19:00 Gratis buss fra bustoppet ved Festplassen i Bergen kl 18:30 31. oktober – 3. november, alle dager 17:00 – 19:00 Minnelund: Retten til arbeid består av arkivmateriale som dokumenterer nedbyggingen av en industribedrift. A/S Arne Fabrikker i Hordaland sysselsatte opptil 1200 personer. Da Norge ble med i den europeiske frihandelsorganisasjonen EFTA i 1960, forsvant vernetollen, og bedriften opplevde …

Fredag 1. november 2019

 • 17:00 Volt: Nora Joung – Minnelund: Retten til arbeid, Arna Industrihus

  Arna Industrihus, inngang 4 Fabrikkvegen 1 5265 Ytre Arna Åpning onsdag 30. oktober 2019 kl. 19:00 Gratis buss fra bustoppet ved Festplassen i Bergen kl 18:30 31. oktober – 3. november, alle dager 17:00 – 19:00 Minnelund: Retten til arbeid består av arkivmateriale som dokumenterer nedbyggingen av en industribedrift. A/S Arne Fabrikker i Hordaland sysselsatte opptil 1200 personer. Da Norge ble med i den europeiske frihandelsorganisasjonen EFTA i 1960, forsvant vernetollen, og bedriften opplevde …

Torsdag 31. oktober 2019

 • 17:00 Volt: Nora Joung – Minnelund: Retten til arbeid, Arna Industrihus

  Arna Industrihus, inngang 4 Fabrikkvegen 1 5265 Ytre Arna Åpning onsdag 30. oktober 2019 kl. 19:00 Gratis buss fra bustoppet ved Festplassen i Bergen kl 18:30 31. oktober – 3. november, alle dager 17:00 – 19:00 Minnelund: Retten til arbeid består av arkivmateriale som dokumenterer nedbyggingen av en industribedrift. A/S Arne Fabrikker i Hordaland sysselsatte opptil 1200 personer. Da Norge ble med i den europeiske frihandelsorganisasjonen EFTA i 1960, forsvant vernetollen, og bedriften opplevde …

Onsdag 30. oktober 2019

 • 19:00 Volt: Nora Joung – Minnelund: Retten til arbeid, Arna Industrihus

  Arna Industrihus, inngang 4 Fabrikkvegen 1 5265 Ytre Arna Åpning onsdag 30. oktober 2019 kl. 19:00 Gratis buss fra bustoppet ved Festplassen i Bergen kl 18:30 31. oktober – 3. november, alle dager 17:00 – 19:00 Minnelund: Retten til arbeid består av arkivmateriale som dokumenterer nedbyggingen av en industribedrift. A/S Arne Fabrikker i Hordaland sysselsatte opptil 1200 personer. Da Norge ble med i den europeiske frihandelsorganisasjonen EFTA i 1960, forsvant vernetollen, og bedriften opplevde …