Eidsvolds plass


Dette har skjedd på Eidsvolds plass…

Torsdag 20. januar