Oslo tinghus

Oslo tingrett er Norges største tingrett og behandler straffesaker, sivile saker og forvaltningssaker. Tingretten holder til i Oslo tinghus, midt i Oslo sentrum. 


Dette har skjedd på Oslo tinghus…

Onsdag 1. mars