Kritikersalong: Krigens drama på norske scener

I salongen vil vi diskutere spørsmål som disse: Hvordan forholder vi oss til teater om historie og om forferdelige hendelser? Gir et faktisk historisk grunnlag teatret legitimitet, og når blir bruken av faktisk lidelse spekulativ? Hvorfor ønsker teatrene å iscenesette grusomme historier, og hvordan bør det gjøres?

Til panelet kommer teaterkritikerne Therese Bjørneboe og Julie Rongved Amundsen, dramaturg Olav Torbjørn Skare og dramatiker Maria Tryti Vennerød.
Ordstyrer er Karen Frøsland Nystøyl.

Salongen er støttet av Norsk kulturråd og Fritt Ord og arrangeres i samarbeid med Det Norske Teatret.

Legg til ekstern kalender…