Debatt: Hva er formålet med forskningsformidling?

Nytt Norsk Tidsskrift lanserer nummer 4/2016 med en åpen debatt om forskningsformidlingens formål. Ambisjonen er å løfte debatten fra småkrangling om indikatorer, penger og profesjoner til et bredere forskningspolitisk nivå. Hvordan er det lovpålagte ansvaret for formidling forvaltet av myndigheter og forskningsinstitusjoner? Hva er kunnskapsgrunnlaget for forvaltningen av denne viktige samfunnsoppgaven? Hvordan kan universiteter og høyskoler legge til rette for at forskere kan delta i samfunnsdebatten? Og hvorfor er det så viktig å formidle forskningens resultater og verdier til allmennheten?

I panelet: Henrik Svensen, Aninie Kierulf og Svein Stølen.

Arrangementet er støttet av Fritt Ord.

Legg til ekstern kalender…