Trippel jubileumskonsert: Foreningen Klassisk, Norges Ungdomskor og Norsk Komponistforening

Foreningen Klassisk, Norges Ungdomskor og Norsk Komponistforening feirer henholdsvis 70, 30 og 100 år 2017 og går sammen om en storstilt jubileumskonsert under bransjetreffet Arena:Klassisk. Det blir musikk ved Norges Ungdomskor og Oslo Camerata. I anledning komponistforeningens jubileum vil konserten ha et særskilt fokus på musikk fra norske komponister, skrevet de siste 100 år.

Spesielt for anledningen er urframføringen av Frank Havrøys helt nye verk, “Erinnerung”, med Tora Augestad som solist, sammen med de andre 120 sangerne i jubileumskoret til Norges Ungdomskor.

OM OSLO CAMERATA
Oslo Camerata (OC) har sitt utspring i Barratt Due musikkinstitutt (BD) og er «Orchestra in Residence» ved instituttet. Orkesteret har fra starten i 1998 gjort seg bemerket, ikke minst gjennom hyppige utenlands turneer til anerkjente festivaler og konsertsaler i en rekke land i Europa samt til India og Brasil. I Norge har OC gjestet flere festspill og festivaler, gjort turneer for Rikskonsertene og produksjoner for NRK TV, bl.a. Haydn cellokonsert med Truls Mørk som solist.

OM NORGES UNGDOMSKOR
Helt siden 1987, da med Carl Høgset og Joar Rørmark som dirigenter, har Norges Ungdomskor vært Ung i Kor sitt prosjekt for unge talentfulle sangere i Norge. Hvert år samler koret 40 sangere mellom 16 og 26 år, og har som hovedmål å utvikle talentfulle korsangere fra hele landet ved hjelp av dyktige dirigenter og et inspirerende og utfordrende repertoar.

Norges Ungdomskor feirer 30 år i 2017, og denne jubileumskonserten er det siste, store arrangementet for å markere dette. I løpet av 2017 har koret deltatt på en storstilt ungdomskorfestival i Royal Albert Hall og gjennomført en omfattende norgesturné. Alle de ti dirigentene som har vært involvert i prosjektet er representert under konserten, og med hjelp fra en hel del tidligere kormedlemmer blir det et storkor med til sammen 120 sangere.

Norges Ungdomskor er driftet av Ung i Kor med støtte fra Kulturrådet og Dextra Musica (Sparebankstiftelsen DNB).

OM FORENINGEN KLASSISK
Klassisk er en landsomfattende interesseorganisasjon for konsertarrangører, festivaler og arrangerende ensembler innen den klassiske sjanger. Klassisk arbeider for å bringe levende klassisk musikk ut til hele Norge.

OM NORSK KOMPONISTFORENING
Norsk Komponistforening er en fag- og interesseorganisasjon for profesjonelle, yrkesaktive komponister. Foreningen arbeider for
• å sikre komponistenes kunstfaglige rammebetingelser
• å sikre et forsvarlig utbytte av de åndsverk som skapes og fremføres
• å styrke kunstmusikkens stilling i samfunnet
• å tilby publikum tilgang til og kunnskap om det nyskapte verk

Legg til ekstern kalender…