Hanne Ekkeren ”Borderline”

Kunstplass er stolt over å presentere Hanne Ekkeren med prosjektet ”Borderline”, som tar utgangspunkt i fenomenet grenser og refererer til både et fysisk og mentalt grenseland. Utstillingen består av en serie objekter bygget opp av barnåler, funnet materiale og fotografi.

STED: Kunstplass, Tordenskiolds gate 12, inngang Rosenkrantz gate
UTSTILLINGSPERIODE: 19.04.-19.05.2018
ÅPNINGSTIDER: ons – fre 12-17 | lør – søn 12-16

Barnålene er leftovers fra byens (Oslo) nære omgivelser og representerer den glidende overgangen mellom urbant landskap og natur, der skogen utgjør byens ytterkant og naturlige avgrensning. Videre reflekterer de steder som folk på utsiden av det etablerte tar i bruk.

Hanne Ekkeren gir en stemme til de stemmeløse gjennom sitt unike, poetiske og sarte kunstprosjekt ”Borderline”. Hovedverket i utstillingen er en fire meter bred barnålkonstruksjon som henger fra taket. Bokstaver i barnåler danner setningen ”Shut up and they will speak” liggende på gulvet. Kunstverket kan assosieres med en vegg, en grense som markerer et innenfor og utenfor. Materialets transparente og sårbare karakter gjør grensen porøs og gir mulighet for innsyn og nærer håp om å kunne forseres. Denne type grense muliggjør også kontakt og kommunikasjon.

Kunstverkenes stille sårbarhet står i kontrast til byens larm og ekspansive utbygging, og det ber oss nettopp om å holde kjeft og lytte. Lytte til andre menneskers tanker og følelser – spesielt de som står på utsiden – fra rusmisbrukere og prostituerte til romfolk og flyktninger, som mange mener så mye om. Det handler om respekt for andres stemmer. Utstillingens stille og intime atmosfære vil forhåpentligvis skape rom for refleksjon rundt alle menneskers verdi og plass i samfunnet vårt.

En serie mindre objekter er bygget opp av barnåler og funnet materiale fra to temporære byrom. Det ene stedet er en gammel strand i Bispevika, et ingenmannsland som har måttet vike plassen for de store utbyggingsarbeidene i Bjørvika. Det andre er en liten plass på Vestli med hensatte gamle ting, i kantlandet der skogen møter det urbane landskapet.

”Tingene jeg har samlet inn er spor etter mennesker med en nomadisk livsførsel. Dette føyer seg inn i rekken av tidligere prosjekter der jeg utforsker byens mellomrom eller ikke-steder. Gjennom dette arbeidet fokuserer jeg på sosiale forhold som utenforskap. Disse stedene fungere ofte som avgrensede områder og tas i bruk av folk i ytterkanten av det etablerte. Slik peker prosjektet også på dialektikken mellom et steds karakter og folks liv,” sier Hanne Ekkeren.

Videre viser utstillingen en serie fotografier med nærbilder av gjenstander fra det nevnte stedet på Vestli. De fokuserer på et mikrounivers som gjerne vurderes som verdiløse når den overordnede fortellingen om et sted skal fortelles. Låner man derimot blikket til detaljene, rommer de et helt univers som gjenspeiler menneskets tilstedeværelse. De abstrakte formene indikerer oppløsning og viser naturen som sakte tar over.

OM KUNSTNEREN
Hanne Ekkeren bor og arbeider i Oslo, og er utdannet ved Gerit Rietveldt Academie, Amsterdam. Hun har hatt separatutstillinger blant annet på Tegnerforbundet i Oslo, Buskerud kunstnersenter, BOA og Galleri 69. Videre har hun deltatt på flere gruppeutstillinger blant annet på VårUtstilling i Tegnerforbundet, Høstutstillingen, Østlandsutstillingen og sist på workshopen Hardbakka ruins med påfølgende utstilling i Bergen. I 2016 hadde hun et større utsmykningsoppdrag for Kulturetaten, Oslo kommune på Tokerud skole. Ekkeren har laget reportasjer til forskjellige magasiner. Hun er medlem i NBK, BOA og Tegneforbundet, og har mottatt prosjektstøtte og stipend fra Billedkunstnernes vederlagsfond, Kulturrådet og Bildende Kunstneres Hjelpefondet.
Ved siden av sitt virke som kunstner har Hanne Ekkeren i flere tiår vært ansatt i Oslo kommune og tilknyttet ambulant team (tidligere Oppsøkende tjeneste). For Hanne Ekkeren har disse to vidt forskjellige yrkesretningene etterhvert begynt å henge sammen, der de gir hverandre gjensidig inspirasjon og næring.

hanneekkeren.myportfolio.com
www.instagram.com/hanneekke…

Legg til ekstern kalender…