Kunstplass - et visningssted for samtidskunst

Kunstplass er et visningssted for samtidskunst som åpnet i februar 2012 i Oslo.

Kunstplass er registrert som en idealistisk, ikke-kommersiell og kunstnerstyrt forening.

Utstillingsvirksomheten vil være dynamisk og i stadig endring. Virksomheten vår vil bestå av utstillinger og prosjekter av lengere varighet, og kortere event i form av performance, kunstnerdialoger og prosessuelle kunstverk, m.m. Vi ønsker en variasjon i kunsteriske uttrykk.

Det vil legges opp til interaksjon og kommunikasjon med publikum, og vi ønsker å utfordre og overraske de besøkende – gjerne med en politisk brodd.

Henriette Stensdal og Vibeke Hermanrud er initiativtakere og driver Kunstplass 10. Kunstplass 10 har et kunstfaglig utvalg som vurderer fremtidige utstillingskonsepter/kunstnere. Utvalget består for tiden av Sara Christensen og Kristin Sæterdal og initiativtakerne. Tidligere medlemmer: Mohamed Ali Fadlabi, Lill-Ann Cheptow-Lusty, Tonje Gjevjon og Linn Cecilie Ulvin.

Besøksadresse: Tordenskiolds gate 12 (inng. Rosenkrantz gate), 0160 Oslo

http://www.kunstplass.no


Dette har skjedd på Kunstplass - et visningssted for samtidskunst…

Søndag 26. april

Lørdag 25. april

Fredag 24. april

Torsdag 23. april

Onsdag 22. april

Søndag 19. april

Lørdag 18. april

Fredag 17. april

Torsdag 16. april

Onsdag 15. april

Fredag 3. april

Torsdag 2. april

Onsdag 1. april

Søndag 29. mars

Lørdag 28. mars

Fredag 27. mars

Torsdag 26. mars

Onsdag 25. mars

Søndag 22. mars

Lørdag 21. mars