Kunstplass - et visningssted for samtidskunst

Kunstplass er et visningssted for samtidskunst som åpnet i februar 2012 i Oslo.

Kunstplass er registrert som en idealistisk, ikke-kommersiell og kunstnerstyrt forening.

Utstillingsvirksomheten vil være dynamisk og i stadig endring. Virksomheten vår vil bestå av utstillinger og prosjekter av lengere varighet, og kortere event i form av performance, kunstnerdialoger og prosessuelle kunstverk, m.m. Vi ønsker en variasjon i kunsteriske uttrykk.

Det vil legges opp til interaksjon og kommunikasjon med publikum, og vi ønsker å utfordre og overraske de besøkende – gjerne med en politisk brodd.

Henriette Stensdal og Vibeke Hermanrud er initiativtakere og driver Kunstplass 10. Kunstplass 10 har et kunstfaglig utvalg som vurderer fremtidige utstillingskonsepter/kunstnere. Utvalget består for tiden av Sara Christensen og Kristin Sæterdal og initiativtakerne. Tidligere medlemmer: Mohamed Ali Fadlabi, Lill-Ann Cheptow-Lusty, Tonje Gjevjon og Linn Cecilie Ulvin.

Besøksadresse: Tordenskiolds gate 12 (inng. Rosenkrantz gate), 0160 Oslo

http://www.kunstplass.no


Dette skjer på Kunstplass - et visningssted for samtidskunst…

I morgen

Torsdag 2. april

Fredag 3. april

Onsdag 15. april

Torsdag 16. april

Fredag 17. april

Lørdag 18. april

Søndag 19. april

Onsdag 22. april

Torsdag 23. april

Fredag 24. april

Lørdag 25. april

Søndag 26. april

Dette har skjedd på Kunstplass - et visningssted for samtidskunst…

Søndag 29. mars

Lørdag 28. mars

Fredag 27. mars

Torsdag 26. mars

Onsdag 25. mars

Søndag 22. mars

Lørdag 21. mars

Fredag 20. mars

Torsdag 19. mars

Onsdag 18. mars

Søndag 15. mars

Lørdag 14. mars

Fredag 13. mars

Torsdag 12. mars

Onsdag 11. mars

Søndag 8. mars

Lørdag 7. mars

Søndag 10. november 2019

  • 12:00 QUI VIVE! – An Exhibition Trilogy, Kunstplass – et visningssted for samtidskunst

    The French saying “QUI VIVE!” can be translated directly into “Whose side do you support?”. Today the proverb has evolved to have a broader meaning “To observe attentively, to look for the problems, solutions or opportunities”. In QUI VIVE! artists from around the world and the audience are invited to be vigilant, keep an eye on what is happening to our planet and point to alternative directions and solutions, hence the exclamation mark instead of a question mark.

Lørdag 9. november 2019

  • 12:00 QUI VIVE! – An Exhibition Trilogy, Kunstplass – et visningssted for samtidskunst

    The French saying “QUI VIVE!” can be translated directly into “Whose side do you support?”. Today the proverb has evolved to have a broader meaning “To observe attentively, to look for the problems, solutions or opportunities”. In QUI VIVE! artists from around the world and the audience are invited to be vigilant, keep an eye on what is happening to our planet and point to alternative directions and solutions, hence the exclamation mark instead of a question mark.

Fredag 8. november 2019

  • 12:00 QUI VIVE! – An Exhibition Trilogy, Kunstplass – et visningssted for samtidskunst

    The French saying “QUI VIVE!” can be translated directly into “Whose side do you support?”. Today the proverb has evolved to have a broader meaning “To observe attentively, to look for the problems, solutions or opportunities”. In QUI VIVE! artists from around the world and the audience are invited to be vigilant, keep an eye on what is happening to our planet and point to alternative directions and solutions, hence the exclamation mark instead of a question mark.