Kunstplass - et visningssted for samtidskunst

Kunstplass er et visningssted for samtidskunst som åpnet i februar 2012 i Oslo.

Kunstplass er registrert som en idealistisk, ikke-kommersiell og kunstnerstyrt forening.

Utstillingsvirksomheten vil være dynamisk og i stadig endring. Virksomheten vår vil bestå av utstillinger og prosjekter av lengere varighet, og kortere event i form av performance, kunstnerdialoger og prosessuelle kunstverk, m.m. Vi ønsker en variasjon i kunsteriske uttrykk.

Det vil legges opp til interaksjon og kommunikasjon med publikum, og vi ønsker å utfordre og overraske de besøkende – gjerne med en politisk brodd.

Henriette Stensdal og Vibeke Hermanrud er initiativtakere og driver Kunstplass 10. Kunstplass 10 har et kunstfaglig utvalg som vurderer fremtidige utstillingskonsepter/kunstnere. Utvalget består for tiden av Sara Christensen og Kristin Sæterdal og initiativtakerne. Tidligere medlemmer: Mohamed Ali Fadlabi, Lill-Ann Cheptow-Lusty, Tonje Gjevjon og Linn Cecilie Ulvin.

Besøksadresse: Tordenskiolds gate 12 (inng. Rosenkrantz gate), 0160 Oslo

http://www.kunstplass.no


Dette har skjedd på Kunstplass - et visningssted for samtidskunst…

Lørdag 16. januar

Fredag 15. januar

Torsdag 14. januar

Onsdag 13. januar

Tirsdag 12. januar

Lørdag 9. januar

Fredag 8. januar

Torsdag 7. januar

Onsdag 6. januar

Søndag 20. desember 2020

Lørdag 19. desember 2020

Fredag 18. desember 2020

Torsdag 17. desember 2020

Onsdag 16. desember 2020

Søndag 26. april 2020

Lørdag 25. april 2020

Fredag 24. april 2020

Torsdag 23. april 2020

Onsdag 22. april 2020

Søndag 19. april 2020