Diktkurs med Gro Dahle på Sentralen i Oslo

NB:
DERE TRENGER IKKE LIKE DIKT FOR Å GÅ PÅ DETTE KURSET,

DERE KAN BRUKE KURSET SOM ET GRUNNKURS FOR Å SKRIVE KREATIVT OG KOMME I GANG MED SKRIVING

ELLER FOR Å LEKE MED SPRÅKET OG MED IDEER OG HA DET GØY.

24-timers-kurs for 15 deltagere ca 11 (mandag)/10 – 18/ (onsdag) 19
eller 20 timers kurs for 7, 8 deltagere ca 11(mandag)/10 – 17 (tirsdag)18

TA GJERNE MED:
1) Noe du har skrevet, f eks en diktsyklus dvs 5 – 10 – 15 dikt for gjennomgang
2) Et dikt dere liker evt ikke liker

Mandag 18. Februar ca kl 11 – 14 ca
Innledning og kort presentasjonsrunde
Hvert vårt yndlingsdikt

Grunnleggende spørsmål: Hva er et dikt egentlig?
Populær-dikt/folkelige dikt vs kunst-dikt/høy-kvalitets-dikt
Egenart og personlig uttrykk: Temperament, personlighet,
”egen tut på hornet” Det rareste? Mest deg? Egen stemme?
Dimensjon
Ladning, at noe føles viktig, at noe står på spill
Ulike typer dikt: Barnedikt? Voksendikt? Dikt for eldre? Avisdikt?
Ulike kriterier, ulike krav
Poetikk: poetiske regler / strukturer/ lovverk / trosbekjennelse

Å skrive i forlengelsen av
Å sitere diktet/skrive rundt
Å skrive et motdikt eller et svardikt

12.30 – 14 ca Dikt-former/oppskrifter
Spørsmålsdikt / Gåtedikt
Oppramsingsdikt, listedikt
Haikudikt, 3-linjere
Kjærlighetsdikt, sentrallyriske dikt , naturdikt
Dyredikt
Bydikt
Kontrast-dikt
Taledikt, hyllestdikt
Aforismer
Definisjonsdikt / beskrivelsesdikt
Tulledikt / lekedikt
Politiske dikt, religiøse dikt, budskapsdikt
Monolog
Peke-på-dikt/bitte-liten-ting-dikt/detalj-dikt
Google-diktet

Lunsj 14 – 14.30ca

Ettermiddagsøkt Trender og perioder i modernismen
kl 14.30 – 17ca:
Futurismen og Marienetti – 10
Dadaismen og Hugo Ball -10 (ordposen/hattedikt)
Surrealismen og André Breton -20 (friskrift, automatskrift)
Tom Phillips og black outmetoden -20
Imagismen og Ezra Pound -20 – 50
Symbolisme 40, 50,ekspresjonisme 50,
Konkretisme og Jan Erik vold 60-tallet
Bildedikt, -80
Metadikt – 80, -90-tallet
Kort-prosa, horisontale dikt -90
Postmodernismen -90, -00
Kombinasjons-språk/fagspråk-koblinger -90
Dokumentarismen -90, -00
Samfunnsfenomener -00
Hverdagsdiktet

Tirsdag 19.februar

kl 10 – 13ca Språklige bilder
sammenligning
metafor
konkretisering
symbol
allegori
besjeling
personifisering
pars pro tot
Sammenstilling
allusjon (figur, ramme, tid, sted, sitat/referanse, tittel)

Lunsj kl 13 – 13.30ca

13.30 – 18 ca: Den syngende teksten
Lyden i språket: Nonsens dikt, dikt uten semantisk innhold, lyddikt
Allitterasjon, assonans
Rim-og-rytme-mønstre, limrick, togstasjonsvekt-dikt
Sangtekster, visetekster
Rytme
Rytme løsrevet mønster
Gjentagelser og paralleller
Pust, puls, Musikalitet
Poetisk temperatur og ladning, hva øker og senker ladning?

Onsdag 20. februar

10 – 13ca: Klisjé-sentimentalitets-lek
Gjennomgang
Titler

13– 13.30 ca Lunsj

13.30 – 17 ca Episke dikt, fortellende dikt
Systemdikt slik som abc-er, ukedag-dikt, sa-mor-dikt, hval-dikt
Ett dikt for hvert ledd i systemet, tenk grupper innen en hobby f eks
Dimensjoner
Psykologisk
Sosiologisk
Politisk
Samfunnskritisk / normkritisk / feministisk
Miljøkritisk / klimakritisk
Historisk
Religiøs
Pedagogisk
Filosofisk
Etisk
Eksistensiell
Epistomologisk
Metadimensjon
Hadiobradio!

Kontaktinformasjon:
E-post: [email protected]
Telefon: +47 97123102

Kursene til Gro Dahle er for alle.
Publiserte og upubliserte skribenter og forfattere.

Pris: 4200,-

Ved påmelding betaler du kr. 500,- i depositum til konto
0539 71 63808 Vipps: 97123102
Dette er en bindende andel av den totale betalingen, og beløpet tilbakebetales ikke dersom du senere avbestiller kurset. Resten av beløpet forfaller til betaling 30 dager før kursstart. Dette betales da ikke tilbake, med mindre vi se oss nødt til å avlyse kurset.

Skulle det bli færre eller flere deltagere, forbeholder vi oss muligheten til å endre timeplanen. Ved flere deltagere er det mulig vi slutter senere på onsdag. Dere får vite om eventuelle endringer forkant av kurset.

Legg til ekstern kalender…